INtroduktion

UNGE FORANDRER VERDEN er udgivet af UNICEF Danmark og udviklet af Rikke Falkenberg, Leg med IT. Det er et undervisningsmateriale til udskolingen, som er skabt på baggrund af Sofie Østergaards og Rasmus Brohaves  rejse til Rwanda med UNICEF i 2019. Materialet tager sit afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

Materialet henvender sig til 7.-10. klasse i fagene historie, dansk, samfundsfag og geografi.

UNICEF søger med materialet at vække elevernes nysgerrighed og give dem lyst til at skabe forandring og til at være aktive borgere i en verden i fuld af muligheder og udfordringer.

Rasmus Brohave og Sofie Østergaard, der begge er UNICEF ambassadører, har i Rwanda besøgt 6 forskellige projekter. Projekter, hvor unge mennesker på hver deres måde gør en indsats for at bidrage til at skabe positive forandringer i verden.

Projekterne præsenteres for eleverne gennem film, billeder, tekst og supplerende kildemateriale fra Rwanda. I hver af de 6 projekter drages paralleller til aktuelle udfordringer i Danmark, hvor Verdensmålene og Børnekonventionen er i spil.

I arbejdet med opgaverne lægges vægt på samarbejde, kommunikation, research, problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet.

Rigtig God fornøjelse med arbejdet

Materialets opbygning

Materialet henvender sig til 7.-10. klasse i fagene historie, dansk, samfundsfag og geografi.

Materialet UNGE FORANDRER VERDEN er bygget op omkring de 6 projekter, som Rasmus og Sofie besøgte i  Rwanda. I alle projekter møder Rasmus og Sofie børn og unge, der med frivilligt arbejde gør en indsats for at skabe forandringer til gavn for alle i Rwanda. Alle projekterne indeholder  én eller flere videoer, der viser  Rasmus og Sofies møde med de unge. Gennem videoerne får man de unges egne historier  om deres projekter.

Udover videoer er der beskrivelser i tekst samt kildemateriale som avisartikler og Youtube-videoer. En del af materialet fra Rwanda er på engelsk.

Der kan arbejdes med projekterne enkeltvis eller samlet som et længerevarende projektforløb. 

Som forberedelse til arbejdet med projekterne anbefaler vi, at man arbejder med baggrundsmaterialet, og derigennem får kendskab til Rwanda, landets historie, Verdensmålene og Børnekonventionen.

Radioen der åbnede verden er historien om en dreng der byggede en radio og ændrede sin fremtid

Kodning er cool i Rwanda er historien om en masse seje børn og unge der koder på KLab i Kigali

Fra plastaffald til byggematerialer er historien om Rosette der giver plastaffald nyt liv

Unge frivillige sikrer skolegang er historien om børn der hjælpes tilbage i skole af unge frivillige

En investering i fællesskabet er historien om 100 teenagemødre der kæmper for at fået godt liv 

Unge skaber fremtiden sammen er historien om Kigali Ungdomscenter hvor sammenholdet er helt unikt

Arbejdsflow

Eleverne starter deres arbejde på projektets opgaveside. På opgavesiden får eleven det samlede overblik over forløbet. Opgavesiden er inddelt i følgende afsnit:

  • Introduktion til projektet
  • Læringsmål
  • Beskrivelse af forløbet
  • Aktiviteter
  • Digitale værktøjer
  • Galleri

På projektsiden møder eleven historien fra Rwanda. Alle projekter beskrives med film og tekst. Derudover  præsenteres eleverne for de Verdensmål der arbejdes med og relevante artikler fra Børnekonventionen.

Til hver projekt findes en tilhørende side med lærervejledning. Her findes en uddybende beskrivelse af projektet samt yderligere materiale om det faglige indhold og en litteraturliste.

Baggrundsmateriale

Baggrundsmaterialet fortæller om landet Rwanda, historien under folkedrabet og tiden efter, som kaldes Kwibuka. Der sættes særligt fokus på unges frivillige arbejde i Rwanda, Verdensmålene og Børnekonventionen.

Baggrundsmaterialet er opdelt i 6 områder, der alle findes i menupunktet Baggrund eller via linkene herunder i lærervejledningen.  

Digitale værktøjer

I arbejdet med Unge Forandrer Verden anvendes en række digitale værktøjer. Værktøjerne er udvalgt på baggrund af deres kreative muligheder for multimodal formidling, samt deres måde at understøtte elevernes arbejde med teknologiforståelse.

Alle digitale værktøjer er dokumenteret med udførlige trin for trin videovejledninger, så elevernes arbejde med værktøjerne kan foregå selvstændigt.

Der lægges op til et arbejde med følgende digitale værktøjer i arbejdet med projekterne:

Vejledninger og yderligere information om værktøjerne findes på siden Digitale værktøjer.

Book Creator

Digitale bøger

WeVideo

Video & podcast

Skoleblogs

Hjemmeside

H5P

Interaktivitet

Padlet

Idégenerering

Thinglink

Virtual reality

Powtoon

Animationsfilm

Photopea

Billederedigering

Værktøjerne der anvendes i UNGE FORANDRER VERDEN er alle en del af Skoletube, hvilket giver adgang til værktøjerne med UNI-login.

Skoler der ikke har adgang til Skoletube kan i forbindelse med arbejdet med UNGE FORANDRER VERDEN tegne et gratis prøveabonnement.

Notér venligst UNGE FORANDRER VERDEN i kommentarfeltet eller kontakt Skoletube på 2714 2687

Teknologiforståelse

I UNGE FORANDRER VERDEN inddrages teknologiens principper i arbejdet med projekterne. Vi sigter mod at understøtte de arbejdsformer, og udtryksformer der knytter sig til det at skabe med teknologier.

Målet med arbejdet er at understøtte elevernes forståelse af de teknologier, de bruger i deres hverdag og bidrage til en forståelse af, hvad det betyder for os mennesker at leve i en digitaliseret verden.

I arbejdet med FN’s Verdensmål og Børnekonventionen inddrager vi teknologiernes betydning for fællesskabet og lægger op til, at eleverne reflekterer over teknologiernes betydning for de temaer, der arbejdes med i projekterne.

Flere steder i materialet lægger vi op til, at eleverne, via en innovativ og skabende proces, designer deres egne digitale løsninger eller redesigner og tilpasser allerede eksisterende teknologier.

Afsættet for arbejdet med teknologiforståelse er projekterne fra Rwanda. Fokus er lagt på kompetenceområderne digital myndiggørelse og digital design og designprocesser.

Med inddragelsen af arbejdsmetoder hentet fra faget teknologiforståelse i UNGE FORANDRER VERDEN ønsker vi at sætte gang i det kreative og skabende arbejde hos eleverne. Vi ønsker at benytte fagligheden fra faget til at understøtte elevernes arbejde med at skabe de forandringer, de ønsker i verden.

Fælles mål

Historie efter 9. klasse
Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Dansk efter 9. klasse
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Samfundsfag efter 9. klasse
Sociale og kulturelle forhold:
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Geografi efter 9. klasse
Perspektivering:
Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse