TAG MED RASMUS BROHAVE OG SOFIE ØSTERGAARD TIL RWANDA

Rasmus og Sofie har været med UNICEF i Rwanda, et lille land i det centrale Afrika.
I Rwanda har Rasmus og Sofie mødt en masse seje børn og unge, der alle kæmper for at forandre verden. De kæmper for miljøet, for uddannelse, for sundhed, fællesskab og lighed. De kæmper sammen for et godt liv og en lys fremtid.
Det er rejsen og mødet med de unge i Rwanda, der er udgangspunkt for arbejdet med VERDENSMÅLENE og BØRNEKONVENTIONEN og aktuelle temaer og udfordringer fra Danmark.

UNGE FORANDRER VERDEN

AMBASSADØRER FOR FORANDRING

Rasmus Brohave og Sofie Østergaard er begge UNICEF Ambassadører. Det betyder, at de arbejder for at gøre en forskel, så alle børn kan få et godt liv.
I materialet UNGE FORANDRER VERDEN skal I skabe forandringerne. I skal arbejde med teknologiforståelse, producere digitalt samt være innovative og kreative. Og så skal I kræve jeres ret til at blive hørt i forhold til verdens vigtige udfordringer.

I kan nemlig også gøre en forskel

17 MÅL FOR EN BEDRE VERDEN

I UNGE FORANDRER VERDEN skal I arbejde med FN’s 17 VERDENSMÅL.
Målene skal sikre at alle verdens lande sammen kæmper for en bæredygtig global udvikling, for verden, for klimaet, for miljøet, for mennesker og dyr. Verdensmålene handler om dig og mig og om os alle.
UNGE FORANDRER VERDEN har særligt fokus på disse 4 verdensmål

ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV

UNICEF arbejder for at sikre alle børn i hele verden et godt liv.
Grundlaget for UNICEFs arbejde er BØRNEKONVENTIONEN. Den giver alle børn, i hele verden, ret til at have et godt liv under sunde og trygge forhold samt ret til skolegang og indflydelse på egen fremtid.
I UNGE FORANDRER VERDEN arbejdes der blandt andet med disse udvalgte artikler fra Børnekonventionen:

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn
alvorligt.

 

 

Artikel 12

Børn har ret til at dele deres viden, tanker og følelser med andre ved at tale, tegne, skrive eller være kreativ
på andre måder, med mindre det skader andre mennesker.

 

Artikel 13

Børn har ret til at få informationer fra internettet, radio, tv, aviser, bøger og andre kilder. Voksne bør sikre,
at børn ikke får skadelig information. Regeringen bør opfordre medierne til at dele informationer fra mange
forskellige kilder på måder, som alle børn kan forstå.

Artikel 17

Børn har ret til den bedst mulige pleje og behandling, rent drikkevand, sund mad og et rent og sikkert miljø
at leve i. Alle voksne og børn skal have information om, hvordan de kan holde sig sikre og sunde.

 

 

Artikel 24

Alle børn har ret til uddannelse. Folkeskolen skal være gratis. Alle børn skal have adgang til
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Børn skal tilskyndes til at få så meget uddannelse som
overhovedet muligt. Skolerne skal undervise med respekt for børns rettigheder og uden at bruge vold.

Artikel 28

Uddannelse skal hjælpe børn med helt at udvikle deres personligheder, talenter og evner. Uddannelsen skal
lære dem at forstå deres egne rettigheder og at respektere andre menneskers rettigheder, kulturer og
forskelligheder. Uddannelsen skal hjælpe børn med at leve fredeligt og beskytte miljøet.

 

Artikel 29

UNGE FORANDRER VERDEN

Rasmus’ og Sofies møde med de unge i Rwanda danner udgangspunkt for jeres arbejde med UNGE FORANDRER VERDEN.
Her skal I møde de unge fra de 6 projekter Rasmus og Sofie besøgte.

Radioen der åbnede verden er historien om drengen Isaie der byggede en radio og skabte forandringer

Kodning er cool i Rwanda er historien om en masse seje børn og unge der koder på KLab i Kigali

Fra plastaffald til byggematerialer er historien om Rosette der giver plastaffald nyt liv

Unge hjælper børn tilbage i skole er historien om frivillige der gør en forskel for skolegang i Rwanda

Kvinder skaber fremtiden sammen er historien om 100 teenagemødre der sammen skaber et godt liv

Et ungdomscenter med stor betydning er historien om Kigali Ungdomscenter og et unikt sammenholdet