Fra plastaffald til byggematerialer

opgaver
Gå til lærervejledningen

INtroduktion

Fra plastaffald til byggematerialer er et projekt, der handler om at gøre en forskel for at passe på miljøet og bidrage til et ansvarligt forbrug.

Det handler også om at lytte til børn og unge og tage deres holdninger og idéer alvorligt.

Det gjorde UNICEF Rwanda, da de etablerede Pitch Night og opfordrede unge til at give deres bud på, hvordan man kan skabe forretninger og projekter, der løser nogle af verdens udfordringer.

Der har aldrig været så meget fokus på bæredygtighed, som der er nu. Alle steder hører man om, hvor vigtigt det er at bremse den globale opvarmning.

Debatten om, hvordan vi kan passe på vores fælles fremtid fylder i medierne og omkring middagsbordet i mange hjem.

I fortællingen fra Rwanda skal I møde den unge Rosette, der sammen med en skolekammerat har gjort ord til handling. De har skabt virksomheden My Green Home, der genanvender plast og bruger det i byggematerialer.

Virksomheden har modtaget stor anerkendelse for deres innovative tanker. Ikke alene vandt de Pitch Night, de har også vundet flere priser efterfølgende.

Hvordan man skaber bæredygtige løsninger og styrker den cirkulære økonomi. Det er den udfordring I kommer til at arbejde med i dette projekt.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At forstå og arbejde med cirkulær økonomi.

At give udtryk for holdninger og udnytte retten til at blive hørt.

Beskrivelse af forløb

I arbejdet med projektet Fra plastaffald til byggematerialer skal I beskæftige jer med disse aktiviteter:

Se projektet “My Green Home” fra Rwanda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til “My Green Home”.

Arbejde med begrebet cirkulær økonomi.

Gennemføre designprocessen og komme med jeres bud på en løsning, der kan bidrage til at styrke den cirkulære økonomi.

Pitche jeres idé for klassen eller andre.

Aktiviteter

Undervejs i projektet skal I udfylde en logbog. Benyt Book Creator skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN. Jeres lærer deler den med jer i jeres bibliotek i Book Creator på Skoletube.

I logbogen skal I notere jeres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider jer i arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om jeres arbejde med analysen og hjælpe jer, når I skal skabe jeres egne nyheder.

I logbogen kan I anvende både video, lyd og tekst.

Projektet om My Green Home

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om My Green Home i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvorfor tror I Rosette og David startede med at arbejde med deres produkt?
 • Hvad betyder det, når Rosette taler om, at de bidrager til cirkulær økonomi?
 • Hvad tænker I om det produkt, der er skabt i My Green Home?
 • Har I kendskab til lignende projekter?
 • På hvilken måde tror I, at det har haft betydning for etableringen af My Green Home, at Rosette og David vandt Pitch Night?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?
Cirkulær økonomi

Læs artiklen Om Cirkulær økonomi og søg eventuelt selv efter yderligere materiale.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvad ligger der i begrebet cirkulær økonomi?
 • Hvordan kan man lave et visuelt billede af en cirkulær økonomi?
 • På hvilken måde bidrager en cirkulær økonomi til at mindske klimaaftrykket?
 • Hvilke forretninger eller tjenester kender I, der bidrager til en cirkulær økonomi?
 • Hvordan bidrager projektet My Green Home til at styrke den cirkulære økonomi?
 • Hvornår bidrager I til at styrke den cirkulære økonomi?
 • Hvilke tiltag kan I gøre for at skrue op for jeres bidrag til den cirkulære økonomi?

Designudfordring:

Hvordan kan man designe en løsning eller et digitalt artefakt, der bidrager til at styrke den cirkulære økonomi?

I arbejdet med udfordringen skal I gennemføre designprocessen, som I finder her på siden.

Designproces

Undervejs i forløbet med at løse jeres designudfordring vil I have behov for at bevæge jer rundt mellem de forskellige faser i designprocessen.

Det kalder man en iterativ proces, og den skal hjælpe jer til at nå frem til det bedst tænkelige produkt.

Designudfordring

Hvordan kan man designe en løsning eller et digitalt artefakt, der bidrager til at styrke den cirkulære økonomi?

 • Hvilken udfordring vil I gerne løse med jeres produkt?
 • Hvilke dilemmaer ser I i arbejdet med jeres produkt?
 • Hvilket problem er mest relevant for jeres arbejde?
 • Hvem vil have gavn af jeres produkt?
 • Hvem er involveret i projektet?
 • Hvilke krav er der til produktet?
 • Hvilke krav er der til processen?
 • Hvad skal I undersøge nærmere?
 • Hvilke ressourcer og begrænsninger møder I?
 • Hvilke konflikter ser I i forhold til jeres produkt?

Undersøgelse

 • Hvilke løsninger eksisterer allerede?
 • Hvilken viden eksisterer allerede på området?
 • Hvor kan vi søge information om vores udfordring?
 • Hvilke spørgsmål mangler vi at afdække?
 • Hvordan skal vi behandle den information, vi når frem til?
 • Hvilke ressourcer er tilgængelig i forhold til at løse vores designudfordring?

Idéudvikling

Ideudviklingen skal hjælpe jer med at bruge jeres svar fra undersøgelserne til jeres kommende arbejde med at konstruere jeres løsning på designudfordringen.

Brug værktøjet Padlet til arbejdet med idéudviklingen.

 • Hvilke kriterier er der for jeres design?
 • Findes der eksisterende digitale løsninger, der kan inspirere jer i forhold til jeres design?
 • Hvordan skal jeres design bidrage til at løse udfordringen?
 • Lav skitser, der beskriver, hvordan jeres løsning skal løse udfordringen.
 • Forestil jer, at alt er muligt. Hvordan skal jeres design se ud?
 • Lav et scenarie, der viser, hvordan designet vil blive brugt.
 • Diskutér, hvilke design-løsninger I vil arbejde videre med.

Konstruktion

 • Lav en skitse på baggrund af de idéer, I er nået frem til.
 • Hvilke eksisterende tekniske løsninger ønsker I at benytte?
 • Lav et mockup af jeres designidé.

Argumentation

 • Er der sammenhæng mellem designudfordringen, undersøgelse, idé og konstruktion?
 • Hvilke valg og fravalg har der været i processen?
 • Hvilke kvaliteter har jeres design?
 • Hvordan kan jeres design benyttes i forhold til at løse udfordringen?
 • Hvem kan give jer feedback på jeres design?

Refleksion

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med processen?
 • Hvad er lykkedes i jeres proces?
 • Hvad er ikke lykkedes i jeres proces?
 • Diskutér, hvad designet vil betyde for de, der skal bruge det.
 • Hvilke konsekvenser vil jeres design få?
Pitch

Nu er det tid til at præsentere jeres design for resten af klassen. I skal pitche jeres idé for klassen.

Når man laver et pitch, skal man gøre sig umage med at fremlægge idéen, så andre får lyst til at investere i den.

I skal overbevise publikum om at det er jeres idé, der er den bedste. Husk på, I skal sikre, at det er jeres idé der kommer til at skabe en forandring i forhold til den udfordring, I har arbejdet med.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvordan vil I skabe et visuelt billede af jeres produkt?
 • Hvordan vil I sælge jeres idé?
 • Hvilke fordele er der ved at vælge jeres løsning?
 • Hvad gør jeres løsning til noget særligt?
 • Hvordan får I beskrevet de gevinster, der er ved anvendelse af jeres produkt?

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

H5P Branching Scenario anvendes til det afsluttende arbejde med at pitche jeres idé.

Wevideo kan anvendes til det afsluttende arbejde med at pitche jeres idé.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Chatbot
H5P

tv/podcast Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen