Book Creator på Skoletube

Et stærkt værktøj til multimodal formidling

Book Creator er et af de stærkeste digitale værktøjer der er til rådighed på skolerne. I Book Creator kan  der formidles multimodalt med anvendelse af blandt andet video, lydoptagelser, billeder, tegninger og tekst.
Derudover kan der integreres fra Google Maps, søges blandt billeder med en åben licens på Google og indlejres direkte fra Skoletube og Youtube.
Grafisk er der en verden af muligheder for at skabe flotte resultater.

På trods af de mange muligheder, er programmet utroligt brugervenligt og kan anvendes i hele skoleforløbet.

 

Logbog i Book Creator

Undervejs i arbejdet med projekterne, udarbejdes en digital logbog i Book Creator. Skabelonen til logbogen kan ses nederst på siden her. Der findes ligeledes link til den færdige skabelon UNGE FORANDRER VERDEN. Skabelonen er klar til at bruge i undervisningen.
Skabelonen importeres i et bibliotek i Book Creator og kan dér kopieres og udfyldes – individuelt eller i grupper.

Der kan samarbejdes direkte i logbogen, hvor der undervejs anvendes video, lyd, billeder og tekst. Tilpasninger af indhold og sider klares nemt. Det gør det let at sætte sit eget præg på skabelonen.

I logbogen noteres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider undervejs og sætter et stillads om arbejdet med projekterne.

Logbogen skal samtidig danne rammen om arbejdet med analysen eller designudfordringen og understøtte arbejdet med pitch, hvor det er en del af projektet.

I skabelonen findes links til Skoletubekanaler med billeder fra Rwanda, ikoner med Verdensmålene og Børnekonventionen.

For vejledninger til arbejdet med Book Creator besøg Skoletubeguide.

Præsentationer og pitch i Book Creator

Book Creator kan med fordel anvendes til arbejdet med præsentationer og pitch. De mange kreative muligheder programmet leverer, gør det sjovt at arbejde med værktøjet og giver flotte resultater.

Anvendelse af grafiske elementer i flere lag, og kombinationen af de mange formidlingsformer åbner en verden af kreative digitale fortællinger.

I Book Creator kan produktioner skabt i andre digitale værktøjer integreres og blive en del af den samlede fortælling i det digitale værktøj.

I Book Creator findes en særdeles god dikteringsfunktion, samt mulighed for oplæsning af de færdige bøger.

For mere information om adgang til skoletube se “Lærervejledning“

Skabelon til logbogen