Umuganda

fælles om at løse opgaven

Begrebet Umuganda har rødder langt tilbage i Rwandas historie, hvor det har været en del af kulturen, at man har hjulpet hinanden.

Der har været en lang tradition for at bede naboer, familier og venner om hjælp til at udføre arbejdsopgaver og løse udfordringer, man ikke selv har kunnet klare.

Umuganda kunne som eksempel være hjælp til landbrug eller hjælp til handicappede eller ældre mennesker, der ikke selv kunne udføre arbejdsopgaverne. Det var således helt normalt, at frivillige byggede huse til de fattige eller stod for transporten til sygehuset for dem, der ikke selv kunne klare den opgave.

Umganda er et ord fra det officielle sprog i Rwanda, der hedder Kinyarwanda. Umuganda kan på dansk oversættes til “at samles med det fælles formål at løse en opgave”

I 1998 indførte regeringen i Rwanda national umuganda som et led i at genopbygge landet efter folkedrabet.

Man ønskede at bygge på traditioner fra Rwanda og skabe social og økonomisk vækst.

Umuganda blev indført, men det blev først officielt en lov i 2007.

Umuganda bliver altid afholdt den sidste lørdag i måneden fra 8-11. Man kan dog vælge at afholde umuganda oftere, hvis der skulle være behov for det.

Alle mellem 18 og 65 år, der er i stand til at deltage, er en del af umuganda.

Den dag i dag betragtes umuganda stadig som et afgørende initiativ for den sociale og økonomiske vækst i Rwanda. Tanken om gensidig hjælp og socialt ansvar ligger dybt forankret i kulturen.

Opgaverne i umuganda bidrager ofte til udviklingen af miljøet og klimatilpasning. Det kan f.eks. være gennem arbejde med veje, plantning af træer, rensning af kloaker og udvikling af intrastrukturen.

Som det var tilfældet i den traditionelle umuganda, bidrager umuganda også i dag med hjælp til sårbare og syge borgere. De kan få hjælp til at få repareret deres bolig eller løst andre nødvendige opgaver. Der udføres ligeledes opgaver på skoler og andre offentlige bygninger.

Men umuganda følger også med tiden. På de sociale medier kan man se, hvordan der er i dag udføres digital umuganda mange steder i Rwanda. Borgere, der er dygtige til det digitale hjælper borgere, der har svært ved at følge med i den teknologiske udvikling.

På rejsen til Rwanda var det tydeligt for Rasmus og Sofie, hvordan det at arbejde frivilligt, både med umuganda og andre opgaver, var helt naturligt for de unge.

De unge gav udtryk for, hvordan det frivillige arbejde var med til at løfte fælleskabet og følelsen af sammenhold. Og netop det at mødes og tale sammen, debattere og løfte i flok er grundidéen bag umuganda.

I videoen her ses præsidenten Poul Kagame udføre umaganda sammen med de lokale indbyggere i området Gahanga.