Radioen der åbnede verden

Opgaver
Gå til LÆRERVEJLEDNINGen

INtroduktion

Radioen der åbnede verden er et projekt, der handler om retten til at få information og viden om, hvad der sker ude i verden.

Når man vokser op i et land som Danmark, hvor adgangen til nyheder og informationer om, hvad der sker både i Danmark og i resten af verden er en selvfølge, kan det være svært at forestille sig, at situationen kan være en helt anden i mange andre lande.

I flere ulande er adgang til elektricitet stadig ikke muligt for alle. Det betyder, at det kan være svært, eller direkte umuligt, at få et indblik i verdens udvikling, og heller ikke muligt at give udtryk for sine meninger og holdninger.

I fortællingen fra Rwanda skal I høre om drengen Isaie, der var virkelig ivrig for at få adgang til medier og nyheder. Faktisk var hans nysgerrighed så stor, at han gik på jagt efter aflagte elektroniske apparater og smådele, så han kunne bygge sin egen radio. Radioen kom til at få større betydning for Isaies liv, end han havde forventet.

I Danmark er der meget opmærksomhed på børns medieforbrug og børns adgang til nyheder.

I danske medier kan man ofte læse om børn, der bliver skræmte af nyhedernes brutale gengivelse af, hvad der sker ude i verden. Skræmte af at høre om klimaforandringer, terror, krig og arbejdsløshed.

Samtidig viser en undersøgelse fra UNICEF, at der tales rigtig meget om børn i medierne, men at børnene alt for sjældent selv bliver hørt, så de kan give deres mening til kende.

Historien fra Rwanda og situationen her i Danmark er både helt forskellige og samtidig meget ens.

Det er den udfordring, I kommer til at arbejde med i dette projekt.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At blive opmærksomme på eget valg og forbrug af nyheder.

At udforme nyheder, der taler til jeres målgruppe og inspirerer til, at unge deltager.

Beskrivelse af forløb

I arbejdet med projektet Radioen der åbnede verden, skal I arbejde med disse aktiviteter:

Se projektet “Isaie og radioen” fra Rwanda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til “Isaie og radioen”.

Analysere på jeres valg af kilder til at modtage nyheder.

Se, hvordan DR anvender en Chatbot til at fange de unges opmærksomhed.

Lave en kritisk analyse af DR’s nyheder via Messenger.

Formidle jeres valg af nyheder.

Aktiviteter

Undervejs i projektet skal I udfylde en logbog. Benyt Book Creator skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN. Jeres lærer deler den med jer i jeres bibliotek i Book Creator på Skoletube.

I logbogen skal I notere jeres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider jer i arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om jeres arbejde med analysen og hjælpe jer, når I skal skabe jeres egne nyheder.

I logbogen kan I anvende både video, lyd og tekst.

Projektet om Isaie og radioen

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om Isaie i logbogen. I skal anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål: 

 • Hvad skabte forandringen i Isaies liv?
 • På hvilken måde fik radioen betydning for Isaies liv?
 • På hvilken måde tror I, radioen har fået betydning for Isaies venner og familie?
 • Hvilken forandring søger Fablab at skabe for de unge?
 • Hvilken rolle har de frivillige på Fablab?
 • Hvad vil det sige at arbejde frivilligt?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?
 • Hvilke udfordringer er der i forhold til at opfylde FN’s Verdensmål og Børnekonventionen, som I ser på projektsiden
 • Hvad er i spil, når ikke alle har adgang til at vide, hvad der sker ude i verden?
Nyheder i Danmark

Arbejde i logbogen:

Lav et kapitel, hvor I fortæller om gruppens forbrug af nyheder?
I kan anvende både video, lyd og billeder. Lad gerne flere former for formidling spille sammen i arbejdet.

Lad jer inspirere af refleksionsspørgsmålene, men lad dem ikke styre jeres arbejde. I vælger selv, hvor I lægger jeres fokus.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvor møder I nyheder til dagligt?
 • Hvor ofte ser, læser eller hører I nyheder?
 • Hvem er afsender på de nyheder, I møder?
 • Hvordan formidles nyhederne?
 • Hvordan oplever I, at nyhederne er målrettet jeres aldersgruppe?
 • Hvornår oplever I, at nyhederne påvirker jer med deres valg af formidling?
 • Hvordan synes I, fordelingen er mellem positive og negative nyheder?
 • Hvornår oplever I, at børn og unge er repræsenteret i medierne?
 • Hvordan kan adgangen til nyheder bidrage til at opfylde FN’s Verdensmål?
 • Hvilke Verdensmål bliver styrket, gennem den viden vi får gennem nyheder?
 • Hvilke Verdensmål er særligt i fokus i medierne?

Analyse af digitalt artefakt:

I arbejdet med analysen, skal I analysere DR Nyheder på Messenger.

DR Nyheder på Messenger er et dagligt nyhedsoverblik fra DR Nyheder. Besøg https://m.me/drnyheder og klik på “Kom igang”.

I arbejdet skal I gennemføre: Teknologianalyse, Formålsanalyse, Brugsstudier, Konsekvensvurdering.

Se processen herunder

Analyse af DR Nyheder Chatbot på Messenger

Et digitalt artefakt er i daglig tale det, vi kalder en digital løsning. Det betegner en applikation eller et ‘device’, som er lavet med henblik på at opfylde et særligt formål.

Dermed indeholder et artefakt også en forventning om, hvordan det skal bruges – også kaldet en intentionalitet.

Når I skal lave en analyse af DR Nyheders chat-nyheder i Messenger, skal I bruge analyseværktøjet herunder:

Teknologianalyse

 • Hvad er det digitale artefakt?
 • Udseende: Hvordan ser det ud? (form, farve, materiale m.v)
 • Funktionalitet: Hvad gør det?
 • Brugergrænseflade: Hvad ser brugeren? (knapper, display, lyd, lys)
 • Input-teknologi: Hvordan kan brugeren interagere med det?
 • Output-teknologi: Hvordan reagerer det på input? (lyd, lys, funktion, bevægelse)

Formålsanalyse

DR har en særlig intention om, hvordan det digitale artefakt skal anvendes.

 • Hvorfor er det lavet?
 • Hvad skal det hjælpe med?
 • Hvorfor ser artefaktet ud og opfører sig, som det gør?
 • Hvem er målgruppen for det digitale artefakt?
 • Hvad kan brugeren få ud af at bruge det digitale artefakt?

Brugsstudier

Selvom DR har en intention om, hvordan det digitale artefakt skal bruges, så sker det, at det bliver anvendt på en anden måde.

 • Hvor og hvordan anvendes det? (skole, virksomhed, privat)
 • Hvad betyder det for din viden?
 • Hvilke kompetencer kræver det at anvende det?
 • Har det ændret på, hvordan du får nyheder?
 • Er der ulemper ved anvendelsen?
 • Hvordan anvender andre brugere det?

Konsekvensvurdering

Når du har lavet en teknologivurdering, en formålsanalyse og et brugsstudie, er du klar til at overveje, hvilken konsekvens det digitale artefakt har for din måde at modtage nyheder på.

 • Modtager du nyheder på en anden måde?
 • Er det mere effektivt? Mere omstændigt?
 • Hvilke ændringer får det digitale artefakt på længere sigt?
Fortæl jeres valg af nyheder

Som afslutning på projektet skal I formidle nyheder og historier, som I synes er vigtige at få udbredt.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilke nyheder vil I gerne formidle?
 • Hvordan skal nyhederne formidles?
 • Hvordan formidler man nyheder til unge?
 • Hvordan får man de unge til at interessere sig for, hvad der sker i verden?
 • Hvordan påvirker de sociale medier måden, vi får medier på?
 • Hvorfor er det vigtigt at vide, hvad der sker i verden?

Fortæl jeres egne valg af nyheder

I skal nu formidle jeres egne nyheder. I kan vælge mellem to forskellige typer nyheder:

Beskrivelser og vejledninger til begge værktøjer findes via et link under Digitale værktøjer.

Husk at lave en plan for opbygningen af jeres radioudsendelse som podcast eller chat, inden I starter arbejdet i programmet.

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

H5P Branching Scenario anvendes til det afsluttende arbejde med at lave jeres egne chat-nyheder.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave egne radionyheder.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Chatbot
H5P

tv/podcast Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen