kolofon

Materialet “UNGE FORANDRER VERDEN – Rasmus og Sofie i Rwanda” er udgivet af UNICEF Danmark.

Materialet er blevet til med støtte fra Danida, Margrethe Vestager og LærIT.

Redaktion UNICEF Danmark: Anne Mette Friis

Medvirkende: Sofie Østergaard og Rasmus Brohave

Hjemmeside: Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT

Forfatter: Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT

Foto: Finn Brasen

Video: Nis Boye Rasmussen

Danske undertekster: Augusta Falkenberg

Oversættelse fra Kinyarwanda: Marie Fidele Kakuze

Grafisk design: Sabine Brandt Studio og Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT

Musik supervisor: Jean Pascal Piaget Asifwe

Musik: Dj Marnaud, Crezzo G. Samueioh. Artlist

Digitale værktøjer: Leg med IT og LærIT

Webansvarlig: rikke@legmedit.dk 

Udgivelse

Unge Forandrer Verden

er udgivet af:

UNICEF Danmark

FN Byen Marmorvej 51

2100 København Ø

www.unicef.dk

Undervisningsmaterialet
“Unge Forandrer Verden -Rasmus og Sofie i Rwanda” 
er udgivet med støtte fra Danida.

Baggrund

UNGE FORANDRER VERDEN er et undervisningsmateriale udviklet af UNICEF Danmark.

Materialet henvender sig til udskolingen og inddrager fagene dansk, samfundsfag, geografi og historie.

Materialet søger, gennem en innovativ tilgang til læring og med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og virketrang at sætte fokus på eleverne som borgere i en verden i forandring.

Materialet tager sit afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen, og vi ønsker med materialet  at aktivere eleverne, så de kan blive medskabere eller såkaldt ”Actors of Change” i virkeliggørelsen af Verdensmålene.

Med inddragelsen af fagligheden fra teknologiforståelse ønsker vi med UNGE FORANDRER VERDEN at sætte gang i det analyserende, kreative og skabende arbejde hos eleverne. Vi ønsker at lade eleverne indtræde i rollen som entreprenører med udgangspunkt i de 17 Verdensmål og Børnekonventionen.

Vi ønsker at lade elevernes stemme blive hørt, når de arbejder undersøgende, argumenterer, genererer idéer, skaber nye digitale artefakter eller redesigner allerede eksisterende digitale teknologier.

Rwanda er et land, som de fleste forbinder med det forfærdelige folkedrab i 1994 med modbydelige etniske udrensninger og drab på op imod 1 million mennesker.

I dag gennemgår Rwanda en hastig og positiv udvikling og fremhæves som en succeshistorie på mange parametre.

Mange unge i Rwanda arbejder hårdt på at ændre på fortidens reminiscenser og skabe sig et godt liv.

Frivilligt arbejde er et af grundprincipperne i ledelsen af Rwanda og ligger i de unges DNA, hvilket vil være tydeligt skildret i historierne fra Rwanda.

Rasmus og Sofie har i forbindelse med tilblivelsen af materialet besøgt en række unge mennesker i Rwanda. Unge, der alle hver på deres måde gør en indsats for at skabe forandring.

Rasmus og Sofie har talt med de unge, hørt deres historier, ønsker og drømme som unge i et af verdens fattigste lande. Vi håber, at fortællingerne om de frivillige i Rwanda kan være med til at inspirere danske børn og unge til også at igangsætte projekter. Forhåbentlig kan de lære at se, at de har stor betydning for deres omgivelser og for FNs Verdensmål.

Materialet bearbejder, med afsæt i Verdensmål 3,4,10 og 13, temaer som School Drop Outs, klimabevisthed, HIV, ulighed, fattigdom, innovation, entreprenørskab og miljø.

Folkedrabet indgår som en del af baggrundsmaterialet. Ved ønske om uddybende arbejde med Folkedrabet henvises til materialet folkedrab.dk udgivet af Dansk Institut for Internationale Studier.

Fælles Mål

Historie 7.-9. klasse
Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Dansk 7.-9. klasse
Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Samfundsfag 7.-9. klasse
Sociale og kulturelle forhold:
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Geografi 7.-9. klasse
Perspektivering:
Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

kilder

Stories from Rwanda, UNICEF Rwanda

Verdens Bedste Nyheder

Rwanda Vision 2020, Republic of Rwanda

The Genocide Archive of Rwanda Officielt arkiv

Artikel om Rwanda, Leksikon.org

Rwanda Governance Board Om Umaganda

Rwanda Rykker, artikel på Verdens Bedste Nyheder

Kigali Genocide Memorial, Officiel hjemmeside 

Verdenstimen, Verdens Bedste Nyheder

Ordsprog, Proverbes-francais.fr

Globalis, af FN Forbundet

Tak til

En stor tak til alle de seje unge mennesker i Rwanda der har delt deres historier, håb og drømme med os.

En hjertelig tak til de to ambassadører Rasmus Brohave og Sofie Østergaard, der med deres frivillige deltagelse i projektet, har været med til at skabe forandring for unge, både i Rwanda og i de danske skoler der arbejder med materialet.

Tak til vores sparringsgruppe af unge her i Danmark, der flittigt har delt ud af deres gode idéer og tanker omkring materialet.

kreditering

Unge Forandrer Verden er udgivet under en
Creative Commons krediteringlicens.

Materialets tekster, film, opgaver og billeder må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet CC:By UNICEF DK’.