Børnekonventionen

for alle verdens børn

30 år med rettigheder til alle børn

I UNGE FORANDRER VERDEN skal I arbejde med FN’s Børnekonvention.

Børnekonventionen er ikke ny. Den blev vedtaget i FN helt tilbage i 1989. Siden da har UNICEF arbejdet for, at alle børn skal få opfyldt deres rettigheder.

Børnekonventionen skal sikre, at alle børn i hele verden har et godt og trygt liv.

Børnekonventionen er global, for den handler om alle børn. Men samtidig er den lokal og handler om dig og hvert enkelt andet barn i hvert et land i hele verden.

UNGE FORANDRER VERDEN har særligt fokus på koblingen mellem Børnekonventionen og FN’s Verdensmål.

Alle har ret til at udtrykke deres meninger

Sådan lyder artikel 12 i Børnekonventionen.

Rasmus og Sofie mødte mange forskellige børn og unge i Rwanda. Alle gjorde de en forskel, fordi de havde meninger, holdninger, håb og drømme.

I materialet UNGE FORANDRER VERDEN kan I møde børnene og høre deres historier.

Sammen kan vi nemlig gøre en forskel

Alle børn og unge i hele verden har ret til at have et godt liv. Børn har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig, og de har ret til medbestemmelse.

For at at sikre, at alle børn får deres rettigheder opfyldt, er alle verdens lande, med undtagelse af USA, gået sammen om at lave en særlig konvention, der gælder for alle mennesker mellem 0-18 år.

Børnekonventionen tager udgangspunkt i hele barnets liv og udvikling. Målet er at sikre, at alle børn får det bedst mulige liv og får opfyldt deres rettigheder.

Børnekonventionen gælder alle børn uanset etnisk baggrund, religion, handicap, social status o.s.v.

Børnekonventionen består af 54 artikler. Artiklerne omfatter rettigheder der giver børn ret til:

  • at få opfyldt de grundlæggende rettigheder så om mad, sundhed  og et sted at bo.

  • at udvikle sig igennem ting som skolegang, uddannelse, fritid, leg og information.

  • at blive beskyttet mod krige, vold, misbrug og udnyttelse

  • at have medbestemmelse i form af indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Børnekonventionen skal sikre, at børn får deres rettigheder opfyldt, og at de alle kender deres rettigheder.

Børnekonventionen blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s Generalforsamling. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed den mest udbredte konvention af alle.

Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor forpligtet sig til at efterleve artiklerne.

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF er der for alle verdens børn — på regeringskontorerne, i den mindste hytte og med nødhjælp under katastrofer. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.

Et kig ind i Børnekonventionen

I arbejdet med UNGE FORANDRER VERDEN er der særligt fokus  på artiklerne herunder. I en kobling med FN’s Verdensmål vil de danne grundlag for jeres arbejde med projekterne.

Retten til at udtrykke meninger

Barnets ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres.

Artikel 12

Frihed til at udtrykke sig og til information

Barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre dette krænker andres rettigheder. Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Mediernes rolle

Statens forpligtelse til at sikre barnet adgang til informationer fra et bredt udsnit af såvel nationale som internationale kilder.

Artikel 17

Sundhed

Barnets ret til at opnå den højst mulige grad af sundhed og at have adgang til sundhedsydelser og lægehjælp med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje. Statens forpligtelse til at nedbringe børnedødeligheden og til at arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed.

Artikel 24

Levestandard

Barnets ret til en tilfredsstillende levestandard, forældrenes primære ansvar for at tilvejebringe denne og statens forpligtelse til at hjælpe, hvis det er nødvendigt.

Artikel 27

Undervisning

Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig.

Artikel 28

Undervisningens målsætning

Samfundets ansvar for at sikre, at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, at den forbereder barnet til et aktivt liv som voksen, fremmer respekten for menneskerettighederne og udvikler respekt for barnets egne kulturelle og nationale værdier.

Artikel 29

Hvile og fritid

Barnets ret til hvile, fritid og leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.

Artikel 31