Børnekonventionen

for alle verdens børn

30 år med rettigheder til alle børn

I UNGE FORANDRER VERDEN skal I arbejde med FN’s Børnekonvention.

Børnekonventionen er ikke ny. Den blev vedtaget i FN helt tilbage i 1989. Siden da har UNICEF arbejdet for, at alle børn skal få opfyldt deres rettigheder.

Børnekonventionen skal sikre, at alle børn i hele verden har et godt og trygt liv.

Børnekonventionen er global, for den handler om alle børn. Men samtidig er den lokal og handler om dig og hvert enkelt andet barn i hvert et land i hele verden.

UNGE FORANDRER VERDEN har særligt fokus på koblingen mellem Børnekonventionen og FN’s Verdensmål.

Alle har ret til at udtrykke deres meninger

Sådan lyder artikel 12 i Børnekonventionen.

Rasmus og Sofie mødte mange forskellige børn og unge i Rwanda. Alle gjorde de en forskel, fordi de havde meninger, holdninger, håb og drømme.

I materialet UNGE FORANDRER VERDEN kan I møde børnene og høre deres historier.

Sammen kan vi nemlig gøre en forskel

Alle børn og unge i hele verden har ret til at have et godt liv. Børn har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig, og de har ret til medbestemmelse.

For at at sikre, at alle børn får deres rettigheder opfyldt, er alle verdens lande, med undtagelse af USA, gået sammen om at lave en særlig konvention, der gælder for alle mennesker mellem 0-18 år.

Børnekonventionen tager udgangspunkt i hele barnets liv og udvikling. Målet er at sikre, at alle børn får det bedst mulige liv og får opfyldt deres rettigheder.

Børnekonventionen gælder alle børn uanset etnisk baggrund, religion, handicap, social status o.s.v.

Børnekonventionen består af 54 artikler. Artiklerne omfatter rettigheder der giver børn ret til:

  • at få opfyldt de grundlæggende rettigheder så om mad, sundhed  og et sted at bo.

  • at udvikle sig igennem ting som skolegang, uddannelse, fritid, leg og information.

  • at blive beskyttet mod krige, vold, misbrug og udnyttelse

  • at have medbestemmelse i form af indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Børnekonventionen skal sikre, at børn får deres rettigheder opfyldt, og at de alle kender deres rettigheder.

Børnekonventionen blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s Generalforsamling. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed den mest udbredte konvention af alle.

Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor forpligtet sig til at efterleve artiklerne.

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF er der for alle verdens børn — på regeringskontorerne, i den mindste hytte og med nødhjælp under katastrofer. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.

Et kig ind i Børnekonventionen

I arbejdet med UNGE FORANDRER VERDEN er der særligt fokus  på artiklerne herunder. I en kobling med FN’s Verdensmål vil de danne grundlag for jeres arbejde med projekterne.

Respekt for børns mening

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn
alvorligt.

Artikel 12

Deling af viden

Børn har ret til at dele deres viden, tanker og følelser med andre ved at tale, tegne, skrive eller være kreativ
på andre måder, med mindre det skader andre mennesker.

Artikel 13

Adgang til information

Børn har ret til at få informationer fra internettet, radio, tv, aviser, bøger og andre kilder. Voksne bør sikre,
at børn ikke får skadelig information. Regeringen bør opfordre medierne til at dele informationer fra mange
forskellige kilder på måder, som alle børn kan forstå.

Artikel 17

Sundhed, vand, mad og miljø

Børn har ret til den bedst mulige pleje og behandling, rent drikkevand, sund mad og et rent og sikkert miljø
at leve i. Alle voksne og børn skal have information om, hvordan de kan holde sig sikre og sunde.

Artikel 24

Mad, tøj, et sikkert hjem

Børn har ret til mad, tøj og et sikkert sted at bo, så de kan udvikle sig bedst muligt. Regeringen skal hjælpe
familier og børn, som ikke har råd til det.

Artikel 27

Adgang til uddannelse

Alle børn har ret til uddannelse. Folkeskolen skal være gratis. Alle børn skal have adgang til
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Børn skal tilskyndes til at få så meget uddannelse som
overhovedet muligt. Skolerne skal undervise med respekt for børns rettigheder og uden at bruge vold.

Artikel 28

Formål med uddannelse

Uddannelse skal hjælpe børn med helt at udvikle deres personligheder, talenter og evner. Uddannelsen skal
lære dem at forstå deres egne rettigheder og at respektere andre menneskers rettigheder, kulturer og
forskelligheder. Uddannelsen skal hjælpe børn med at leve fredeligt og beskytte miljøet.

Artikel 29

Hvile, leg, kultur, kunst

Alle børn har ret til hvile sig, fritid, lege og deltage i kulturelle og kreative aktiviteter.

Artikel 31