Et ungdomscenter med stor betydning

opgaver
Gå til lærervejledningen

INtroduktion

Et ungdomscenter med stor betydning er et projekt, der handler om, hvordan unges frivillige indsats kan gøre en forskel for både sundhed og trivsel hos andre mennesker.

I fortællingen fra Rwanda, skal I høre om en gruppe frivillige unge mennesker, der på ungdomscentret hjælper med at sprede kendskabet til HIV. De hjælper også med at skabe tryghed og opfordre til, at man bliver testet for sygdommen. De frivillige arbejder opsøgende i lokalområdet og opfordrer andre til at blive en del af fællesskabet i ungdomscentret.

Det er en vigtig opgave, de unge løser, og den gør tydeligvis en stor forskel.

Ungdomscenteret, som Rasmus og Sofie besøger, har også mange andre aktiviteter, de unge kan deltage i. I alle aktiviteter arbejder frivillige for at gøre en forskel for dem, der deltager. De frivillige sørger således for, at de unge får lyst til at være i Ungdomscenteret.

I Danmark findes der også ungdomsklubber, ungdomscentre og andre steder, hvor børn og unge kan deltage i forskellige aktiviteter og fællesskaber.

Også i Danmark er der mange frivillige, der bidrager til at gøre en forskel, så disse tilbud kan eksistere.

Måske har I også på jeres skole aktiviteter, hvor nogle elever gør en forskel for fællesskabet for at gøre skoledagen bedre for de andre elever på skolen.

Men hvilken betydning har det frivillige arbejde? Og på hvilken måde kan man som frivillig være med til at skabe forandringer? Det er den udfordring, I kommer til at arbejde med i dette projekt.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At kende til betydningen af frivilligt arbejde

At arbejde kreativt med muligheden for selv at gøre en indsats med en frivillig indsats.

Beskrivelse af forløbet

I arbejdet med projektet Et ungdomscenter med stor betydning skal I beskæftige jer med disse aktiviteter:

Se projektet Et ungdomscenter med stor betydning fra Rwanda.

Læs afsnittet om umuganda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til Et ungdomscenter med stor betydning og umuganda.

Frivilligt arbejde i Danmark.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til frivilligt arbejde.

Designe et frivilligt initiativ.

Aktiviteter

Undervejs i projektet skal I udfylde en logbog. Benyt Book Creator skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN. Jeres lærer deler den med jer i jeres bibliotek i Book Creator på Skoletube.

I logbogen skal I notere jeres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider jer i arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om jeres arbejde med analysen og hjælpe jer, når I skal skabe jeres frivillige initiativer.

I logbogen kan I anvende både video, lyd og tekst.

PROJEKTET OM ET UNGDOMSCENTER MED STOR BETYDNING

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om ungdomscenteret i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilken rolle spiller ungdomscenteret for de unge i området?
 • På hvilken måde tænker I, at ungdomscenteret gør en forskel for de unges liv?
 • Hvilken rolle har de frivillige på ungdomscenteret i forhold til at sprede kendskabet til HIV?
 • Hvad vil det sige at arbejde frivilligt på ungdomscenteret?
 • Hvilken betydning har umuganda for befolkningen i Rwanda?
 • På hvilken måde bidrager umuganda til landets udvikling?
 • Hvilken forskel gør det, at de unge laver opsøgende arbejde?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?
frivilligt arbejde i Danmark

Arbejde i logbogen:

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvor oplever I frivilligt arbejde?
 • Tager I selv del i frivilligt arbejde?
 • Kunne umuganda gennemføres i Danmark, eller måske bare på jeres skole? Begrund hvorfor/hvorfor ikke.
 • Findes der frivilligt arbejde på jeres skole?
 • Findes der initiativer, hvor frivillige udefra kommer ind på skolen og gør en forskel med deres indsats?
 • Findes der initiativer, hvor frivillige fra skolen tager ud fra skolen og gør en forskel med deres indsats?
 • Har I lavet frivilligt arbejde på jeres skole?
 • Hvilken betydning har det frivillige arbejde for skolens elever?
DESIGN AF ET FRIVILLIGT INITIATIV

Designudfordring:

Hvordan kan man designe en frivillig indsats, der kan styrke trivsel og sammenhold på skolen? 

 • Hvilken udfordring vil I gerne løse med jeres produkt?
 • Hvilke dilemmaer ser I i arbejdet med jeres produkt?
 • Hvilket problem er mest relevant for jeres arbejde?
 • Hvem vil have gavn af jeres produkt?
 • Hvem er involveret i projektet?
 • Hvilke krav er der til produktet?
 • Hvilke krav er der til processen?
 • Hvad skal I undersøge nærmere?
 • Hvilke ressourcer og begrænsninger møder I?
 • Hvilke konflikter ser I i forhold til jeres produkt?

Undersøgelse

 • Hvilke løsninger eksisterer allerede?
 • Hvilken viden eksisterer allerede på området?
 • Hvor kan vi søge information om vores udfordring?
 • Hvilke spørgsmål mangler vi at afdække?
 • Hvordan skal vi behandle den information, vi når frem til?
 • Hvilke ressourcer er tilgængelig i forhold til at løse vores designudfordring?

Idéudvikling

Ideudviklingen skal hjælpe jer med at bruge jeres svar fra undersøgelserne til jeres kommende arbejde med at konstruere jeres løsning på designudfordringen.

Brug værktøjet Padlet til arbejdet med idéudviklingen.

 • Hvilke kriterier er der for jeres design?
 • Findes der eksisterende digitale løsninger, der kan inspirere jer i forhold til jeres design?
 • Hvordan skal jeres design bidrage til at løse udfordringen?
 • Lav skitser, der beskriver, hvordan jeres løsning skal løse udfordringen.
 • Forestil jer, at alt er muligt. Hvordan skal jeres design se ud?
 • Lav et scenarie, der viser, hvordan designet vil blive brugt.
 • Diskutér, hvilke design-løsninger I vil arbejde videre med.

Konstruktion

 • Lav en skitse på baggrund af de idéer, I er nået frem til.
 • Hvilke eksisterende tekniske løsninger ønsker I at benytte?
 • Lav et mockup af jeres designidé.

Argumentation

 • Er der sammenhæng mellem designudfordringen, undersøgelse, idé og konstruktion?
 • Hvilke valg og fravalg har der været i processen?
 • Hvilke kvaliteter har jeres design?
 • Hvordan kan jeres design benyttes i forhold til at løse udfordringen?
 • Hvem kan give jer feedback på jeres design?

Refleksion

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med processen?
 • Hvad er lykkedes i jeres proces?
 • Hvad er ikke lykkedes i jeres proces?
 • Diskutér, hvad designet vil betyde for de, der skal bruge det.
 • Hvilke konsekvenser vil jeres design få?
Pitch

Nu er det tid til at præsentere jeres design for resten af klassen. I skal pitche jeres idé for klassen.

Når man laver et pitch, skal man gøre sig umage med at fremlægge idéen, så andre får lyst til at investere i den.

I skal overbevise publikum om at det er jeres idé, der er den bedste. Husk på, I skal sikre, at det er jeres idé, der kommer til at skabe en forandring i forhold til den udfordring, I har arbejdet med.

Som en del af jeres pitch skal i lave en video i WeVideo på Skoletube. Videoen skal vise styrkerne ved jeres produkt og overbevise publikum om, at jeres produkt er det bedste på markedet.

Videoen skal være præcis 1 minut og skal indeholde henvisning til Verdensmål 4.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvordan skal I skabe et visuelt billede af jeres produkt?
 • Hvordan skal I sælge jeres idé?
 • Hvilke fordele er der ved at vælge jeres løsning?
 • Hvad gør jeres løsning til noget særligt?
 • Hvordan får I beskrevet de gevinster der er ved anvendelse af jeres produkt?

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

Padlet anvendes til idégenerering i forbindelse med designprocessen.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave en video til jeres pitch.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Idégenerering padlet

Præsentation Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen