Kodning er cool i Rwanda

Opgaver
Gå til LÆRERVEJLEDNINGen

INtroduktion

Kodning er cool i Rwanda er et projekt, der handler om at styrke børn og unges digitale kompetencer. Det handler om at bidrage til, at de unge er i stand til at anvende og skabe digitalt indhold.

I Danmark hører vi ofte, at vi i fremtiden skal leve af viden og vores særlige evner til at tænke kreativt. Det samme gør sig gældende i Rwanda.

Rwanda er et lille land, der ligger inde midt i Afrika. Det gør det svært at leve af handel. Samtidig er Rwanda et meget tæt befolket land, hvilket gør det vanskeligt fortsat at leve af afgrøder som kaffe og te, som man gjorde tidligere.

I fortællingen fra Rwanda skal I høre om en gruppe børn og unge, der er tilknyttet KLab i Kigali. KLab er et af de initiativer, der er etableret for at skabe udvikling og sikre uddannelse, der kan bidrage til landets vækst.

Rasmus og Sofie hører børnene og de unge fortælle om et projekt, som de har arbejdet med. I projekterne har de unge arbejdet med aktuelle udfordringer, som de selv har oplevet. Opgaven har været at skabe digitale løsninger, der skal bidrage til at skabe en forandring — eller give øget viden til andre.

I Danmark er der meget opmærksomhed på, at børn og unge er storforbrugere af digitale medier, og at de passivt bruger time efter time foran skærmen.

Men kan de unge også bruge teknologien til at skabe en forandring, som Rasmus og Sofie så det ske i Rwanda?

Det er den udfordring, I kommer til at arbejde med i dette projekt.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At lokalisere frivilligt arbejde og analysere på dets betydning for samfundet.

At skabe en forandring og bidrage aktivt til at løse en udfordring.

Beskrivelse af forløbet

I arbejdet med projektet Kodning er cool i Rwanda skal I beskæftige jer med disse aktiviteter:

Se projektet “KLab Kigali” fra Rwanda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til “KLab Kigali”.

Arbejde med Udfordringer i Danmark

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til Udfordringer i Danmark

Lave en hjemmeside, der tilgodeser eller bidrager til at løse en udfordring, I oplever her i Danmark.

Aktiviteter

Undervejs i projektet skal I udfylde en logbog. Benyt Book Creator-skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN. Jeres lærer deler den med jer i jeres bibliotek i Book Creator på Skoletube.

I logbogen skal I notere jeres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider jer i arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om jeres arbejde med at bygge jeres egen hjemmeside.

I logbogen kan I anvende både video, lyd og tekst.

PROJEKTET OM KLAB KIGALI

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om børnene på KLab i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvad er formålet med KLab?
 • Hvilken forandring søger KLab at skabe for de unge?
 • Hvilken rolle har de frivillige på KLab?
 • Hvilke udfordringer søger de unge, I møder i projektet at løse?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?
UDFORDRINGER I DANMARK

Arbejde i logbogen:

Notér jeres refleksioner ned i logbogen.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilke udfordringer møder I, i jeres hverdag lokalt?
 • Hvilke udfordringer møder I, i jeres hverdag Danmark?
 • Møder I udfordringer i medierne eller andre steder, der får jer til at ønske, I kunne gøre noget for at hjælpe?
 • Hvilke grupper i samfundet oplever I har brug for en hjælpende hånd til at få et bedre liv?
 • På hvilken måde oplever I, at der kan være behov for jeres eller andres hjælp?
DESIGN EN HJEMMESIDE

I skal nu i gang med at designe en hjemmeside. Herefter vil I være klar til at bygge jeres hjemmeside.

Undervejs i forløbet, kan I have behov for at bevæge jer rundt mellem de forskellige faser i designprocessen.

Det kalder man en iterativ proces, og den skal hjælpe jer til at nå frem til det bedst tænkelige produkt.

Designudfordring

Hvordan kan man med en hjemmeside bidrage til at skabe en forandring for andre?

 • Hvilken udfordring vil I gerne løse med jeres produkt?
 • Hvilke dilemmaer ser I i arbejdet med jeres produkt?
 • Hvilket problem er mest relevant for jeres arbejde?
 • Hvem vil have gavn af jeres produkt?
 • Hvem er involveret i projektet?
 • Hvilke krav er der til produktet?
 • Hvilke krav er der til processen?
 • Hvad skal I undersøge nærmere?
 • Hvilke ressourcer og begrænsninger møder I?
 • Hvilke konflikter ser I i forhold til jeres produkt?

Undersøgelse

 • Hvilke løsninger eksisterer allerede?
 • Hvilken viden eksisterer allerede på området?
 • Hvor kan vi søge information om vores udfordring?
 • Hvilke spørgsmål mangler vi at afdække?
 • Hvordan skal vi behandle den information, vi når frem til?
 • Hvilke ressourcer er tilgængelige i forhold til at løse vores designudfordring?

Idéudvikling

Idéudviklingen skal hjælpe jer med at bruge jeres svar fra undersøgelserne til jeres kommende arbejde med at konstruere jeres løsning på designudfordringen.

Brug værktøjet Padlet til arbejdet med idéudviklingen.

 • Hvilke kriterier er der for jeres design?
 • Findes der eksisterende digitale løsninger, der kan inspirere jer i forhold til jeres design?
 • Hvordan skal jeres design bidrage til at løse udfordringen?
 • Lav skitser, der beskriver, hvordan jeres løsning skal løse udfordringen.
 • Forestil jer, at alt er muligt. Hvordan skal jeres design se ud?
 • Lav et scenarie, der viser, hvordan designet vil blive brugt.
 • Diskutér, hvilke design-løsninger I vil arbejde videre med.

Konstruktion

 • Lav en skitse på baggrund af de idéer, I er nået frem til.
 • Hvilke eksisterende tekniske løsninger ønsker I at benytte?
 • Lav et mockup af jeres designidé.

Argumentation

 • Er der sammenhæng mellem designudfordringen, undersøgelse, idé og konstruktion?
 • Hvilke valg og fravalg har der været i processen?
 • Hvilke kvaliteter har jeres design?
 • Hvordan kan jeres design benyttes i forhold til at løse udfordringen?
 • Hvem kan give jer feedback på jeres design?

Refleksion

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med processen?
 • Hvad er lykkedes i jeres proces?
 • Hvad er ikke lykkedes i jeres proces?
 • Diskutér, hvad designet vil betyde for de, der skal bruge det.
 • Hvilke konsekvenser vil jeres design få?
Byg en hjemmeside

I har nu gennemgået designprocessen og fundet frem til, hvad I ønsker at formidle med jeres hjemmeside.
I skal bygge jeres hjemmeside i Skoleblogs på Skoletube.

Der findes vejledninger til arbejdet på Skoletubeguide.

I skal vælge et design, som I synes passer til jeres udfordring, og herefter kan arbejdet begynde.

Derudover kan I anvende H5P med mere end 30 forskellige værktøjer til quizzer, vendespil, visuelle effekter og meget andet. Man bygger H5P direkte inde i Skoleblogs.

Besøg Skoletubeguide og se en præsentation af, hvad H5P kan bidrage med.

Når I er færdige med at lave jeres hjemmeside, skal I overveje, om den på en måde kan gøres tilgængelig for målgruppen og reelt komme ud og gøre en forskel.

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

Padlet anvendes til idégenerering i forbindelse med designprocessen.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave en video til jeres pitch.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Idégenerering padlet

Præsentation Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen