Rwanda

De tusinde bakkers land

bag Om Rwanda

Rwanda er det fjerde mindste land i Afrika. Med en størrelse svarende til Jylland og en befolkning på 12 millioner, gør det Rwanda til det mest tætbefolkede land i Afrika.

Det lille centralafrikanske land er et af de lande i verden, der har gjort størst fremskridt de seneste to årtier, når man ser samlet på befolkningens levealder, indkomst og uddannelse. En målrettet indsats og en ambitiøs plan for landet har resulteret i den positive udvikling og skabt en af verdens hurtigst voksende økonomier. Men på trods af den positive udvikling lever 39 procent af befokningen stadig i fattigdom, heraf 16 procent i ekstrem fattigdom.

Ifølge UNICEF bliver 44 procent af børnene i Rwanda direkte påvirket af fattigdom og har derfor svært ved at få deres basale behov dækket.

Også i forhold til sundhed ses der en positiv udvikling i Rwanda. Børnedødeligheden er faldet med to tredjedele i takt med, at langt flere gravide får hjælp af jordemødre. Samtidig er adgangen til rent vand og toiletter mere end fordoblet, hvilket har enorm betydning for at bekæmpe en række livsfarlige sygdomme. Uddannelse har også fået et stort boost: Regeringen har vedtaget 12 års gratis skolegang til alle børn i Rwanda, og UNICEF roser landet for at have opnået, at 97 procent af alle børn nu starter i skole, hvilket er en rekord blandt landene i Afrika. Kilde: Verdens Bedste Nyheder

Rwanda fremhæves ofte som et særdeles godt eksempel på, hvordan et land kan skifte kurs og bryde ud af fattigdom. Men der er også nogen, der synes, at præsidenten styrer for meget og for hårdt, og at man ikke altid kan sige sin mening uden at blive straffet.

Geografi

Rwanda ligger lige syd for ækvator i det centrale Afrika. Landskabet er præget af et bjergrigt terræn, utallige floder, søer og en rig plantevækst. Rwanda er kendt som de tusind bakkers land på grund af det bjergrige terræn.

Rwanda er et landlåst land, hvilket betyder, at det er omgivet af land til alle sider. Rwandas manglende adgang til havet er udfordrende i forhold til økonomien, da adgangen til handelsruter er mere begrænset. Landet deler grænser med Den Demokratiske Republik Congo, Tanzania, Uganda og Burundi.

Rwanda har tropisk klima, oglandet er bjergrigt med vulkansk jordbund, hvilket gør det frugtbart. I bjergkæden i den vestlige del af landet findes der regnskov. I nordøst og i de centrale områder er der græssavanne, og i sydøst er der store papyrussumpe, der ændrer udseende efter hver regntid. Den høje befolkningstæthed truer dyrelivet og medfører skovrydning.

Danmark og Rwanda

Ved første øjekast er der stor forskel på Danmark og Rwanda, men Rasmus og Sofie oplevede, at der også er mange ligheder mellem Rwanda og Danmark. Det kan I måske også opdage.

På globalis.dk kan man sammenligne lande på mange forskellige faktorer. Herunder ser i en sammenligning mellem Rwanda og Danmark:

Klik på linket for at se sammenligninger på flere områder.

Kilde: Globalis udgivet af FN-forbundet i Norge og oversat til dansk af FN-forbundet i Danmark.

Styret i Rwanda

Rwanda har siden år 2000 haft den samme præsident. Paul  Kagame var leder af den guerilla-hær, der indtog landet og stoppede folkemordet i 1994. Kagame har fået gang i økonomisk udvikling og internationale investeringer med det erklærede mål at forene landet, få landet og befolkningen ud af fattigdom og gøre Rwanda uafhængigt af hjælp udefra.

Præsidentens store betydning for landet var tydelig at mærke, da Rasmus og Sofie besøgte landet i anledningen af 25-året for folkedrabet og produktionen af materialet UNGE FORANDRER VERDEN.

Det var samtidig meget tydeligt, at folkedrabet stadig her 25 år efter havde stor indflydelse på landets politik. Der er indført en række love i landet, som har til formål at sørge for, at den grusomme historie ikke gentager sig. Det er for eksempel ikke længere lovligt at bruge benævnelserne ”hutu” og ”tutsi” – alle i landet skal derimod kalde sig rwandere.

Læs mere om folkedrabet

Markeringen af 25-året for folkedrabet og italesættelsen af den grusomme historie bruges som løftestang for at sikre, at historien ikke gentager sig.

Rwandas regering har også indført en række andre love, som har skabt opmærksomhed på landet fra omverden.

Blandt andet er plastikposer forbudt for at skåne miljøet, og der vanker bøde for at gå rundt i hovedstaden Kigali uden sko på, da det anses som et symbol på fattigdom. Kigali er i dag kendt som en af de sikreste og reneste byer i Afrika.

Og så er Rwanda et af de lande i verden, der har det højeste antal af kvinder i Parlamentet. Efter sidste valg er andelen af kvinder på landets højeste politiske poster oppe på 64 procent.

(kilde: Verdens Bedste Nyheder)

Rwanda 2020

Kagame lancerede i 2008 en plan, der skal sikre, at en gentagelse af de forfærdelige hændelser i 1994 kommer til at finde sted. 

Det blev sat som mål at udbygge infrastrukturen, sikre bedre regeringsførelse, skabe øget produktivitet i landbruget, sikre udvikling af den private sektor samt forbedringer indenfor sundhedsforsorg og undervisning. Det blev fastsat, at flere familier skal have elektricitet, og at der skal investeres i opbygningen af landets kapacitet, blandt andet i forhold til viden og uddannelse.

Dertil skal det være let for indbyggerne at starte en forretning og tiltrække investorer udefra.

I planen lægges der stor vægt på uddannelse og sikring af muligheder for de unge generationer. Der fokuseres på at uddanne innovative unge mennesker, der kan lede landet i den rigtige retning, så man på sigt kan leve af viden og være et forgangsland i forhold til udvikling og fremgang.

Som led i regeringens Vision 2020 blev der i 2011 nedgravet 2300 km kabel, der skulle sikre indbyggerne højhastighedsinternetforbindelse, hvilket skal bidrage til at gøre Rwanda til et IT-mæssigt knudepunkt i det centrale Afrika. Dygtiggørelse i forhold til anvendelsen af IT og teknologier anses for at spille en afgørende rolle i Rwandas fremtid. Landet har ikke så mange naturressourcer og landets størrelse, befolkningstæthed og placering geografisk gør det svært at leve af afgrøderne som man har gjort tidligere.

Som vi kender det fra Danmark, ønsker man i Rwanda at være et videnssamfund, der kan eksportere viden og dermed skabe vækst.

UNCEF Rwanda

UNICEF i Rwanda har været til stede i Rwanda siden 1986. Efter folkedrabet i 1994 har der været fokus på at hjælpe med at genopbygge landet og bidrage til udvikling. UNICEF Rwanda arbejder målrettet med at understøtte, at alle børn i Rwanda får deres rettigheder opfyldt og at arbejdet med Verdensmålene og Børnekonventionen styrkes. “Leave no one behind” er et princip, der er forankret i UNICEF’s arbejde i Rwanda. Det betyder, at ingen børn skal glemmes – heller ikke de allermest fattige og udsatte.

UNICEF Rwanda samarbejder med lokale partnere om at hjælpe børn inden for følgende områder:

Børns sundhed og overlevelse 
UNICEF arbejder målrettet på at nedbringe børnedødeligheden med en helhedsorienteret indsats, der omfatter vaccination mod de mest almindelige sygdomme og bedre muligheder for adgange til lægehjælp og medicin. Den største udfordring er, at alt for mange nyfødte børn stadig dør under fødslen eller kort tid efter.

Ernæring
UNICEF arbejder for, at børn får ordentlig ernæring fra de er helt små, f.eks. ved at promovere amning, give børnene vitamintilskud og lære mødrene, hvordan de kan tilberede nærende måltider til deres børn. UNICEF sørger også for, at alvorligt og akut underernærede børn får livreddende behandling.

Udvikling i den tidlige barndom
De første 1.000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets muligheder for at overleve og udleve sit fulde potentiale resten af livet. Derfor arbejder UNICEF for, at alle børn bliver stimuleret gennem leg og læring ved at etablere børnehaver og opmuntre forældre til at lege og tale med deres babyer.

Uddannelse
UNICEF samarbejder med Rwandas regering om at forbedre uddannelsessystemet, så alle børn kan komme i skole og få en uddannelse. Der er især fokus på at øge kvaliteten af undervisningen og sørge for, at piger og drenge får de samme muligheder for at komme i skole.

Vand, sanitet og hygiejne
UNICEF etablerer vandforsyninger og toiletter i lokalsamfund samt på skoler og sundhedsklinikker. På skolerne sørger UNICEF for, at børnene får undervisning i hygiejne og lærer at vaske hænder – en viden børnene tager med sig hjem og udbreder til resten af familien.

Beskyttelse af børn
UNICEF hjælper regeringen med at opbygge et system, der beskytter børn mod vold, udnyttelse og overgreb. Der er også fokus på at finde kærlige plejefamilier til børn, som lever på børnehjem og i andre institutioner.