FN's Verdensmål

for bæredygtig udvikling

17 mål for en bæredygtig fremtid

UNICEF arbejder for at udbrede kendskabet til Verdensmålene.

I UNGE FORANDRER VERDEN skal I arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Målene skal sikre, at alle verdens lande, civilsamfundet, organisationer, lokalsamfund og privatpersoner samarbejder for at skabe en bæredygtig global udvikling for verden, for klimaet, for miljøet, for mennesker og for dyr.

Verdensmålene handler om dig og mig og om os alle.

UNGE FORANDRER VERDEN har særligt fokus på disse 4 Verdensmål:

Store forandringer med små skridt

STORE FORANDRINGER MED SMÅ SKRIDT

Verdensmålene handler om at bekæmpe fattigdom, ulighed og klimaforandringer. Det er store forandringer, der skal til.

Men det handler først og fremmest om de små skridt. Og dem kan vi tage sammen.

Hvert år i uge 36 afholdes Verdenstimen, som er en hel uge, hvor hele verden sætter fokus på Verdensmålene.

Generation Verdensmål

I september 2015 vedtog alle verdens ledere den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. Planen er omsat til 17 konkrete mål og 169 delmål, der kaldes Verdensmålene.

Alle verdens lande skal, med udgangspunkt i målene, inden 2030 løse nogle af klodens største udfordringer. I 2030 skal alle børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, hvor alle har adgang til kvalitetsuddannelse, og hvor klimaet og naturen har det godt.

Gennem uddannelse, kreativitet og innovativ udvikling, skal samfundet løbende udvikles for at kunne følge med. Det kræver, at vi alle udnytter vores potentiale og bidrager.

Men det er ikke kun de voksne, der har tanker og holdninger til verden og til udviklingen. Det mærkes tydeligt, at også unge mennesker er interesseret i at bidrage. Børn og unge bliver den generation, der får den største indflydelse på fremtiden. Derfor er det også rigtig vigtigt, at der allerede nu bliver lyttet til jeres tanker og idéer.

I materialet UNGE FORANDRER VERDEN vil vi gerne høre jeres holdninger til, hvordan man kan løse de mange udfordringer som Verdensmålene handler om. Vi vil opfordre jer til at lade jeres stemme blive hørt og være med til at præge udviklingen.

For kun ved at gribe muligheden for medbestemmelse og tage fat om udfordringerne, kan vi skabe forandring.

I Rwanda besøgte Rasmus og Sofie en række unge mennesker, der alle på hver deres måde har skabt forandringer, der gør en forskel for et eller flere af Verdensmålene.

Fælles for alle projekter er behovet for at tænke nyt og være innovativ og kreativ. I Rwanda blev der lyttet meget til de unges idéer, og det var tydeligt, at der var behov for deres bidrag til udviklingen.

Vi håber, at I unge her i Danmark får lyst til at gøre som de unge i Rwanda. Vi håber, at I har lyst til at tage udfordringen op og skabe små forandringer.

Det bliver der lagt op til i arbejdet med de projekter som Rasmus og Sofie besøgte i Rwanda

Et kig ind i 4 af de

17 verdensmål

Verdens generelle sundhedstilstand er bedre nu, end den har været tidligere. Vi lever længere, og man kan i dag helbrede mange sygdomme, som man tidligere døde af. Men det er ikke alle, der har råd til medicin og vacciner. Det skal der laves om på.

Samtidig er der kommet nye sygdomme til, som vi fortsat skal kæmpe for at helbrede.

Alle steder i verden er der behov for, at man bliver bedre til bekæmpe smitsomme sygdomme. Men også sygdomme der ikke smitter, som for eksempel diabetes og kræft, kræver stor opmærksomhed.

Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges.

Det er vigtigt, at der fortsat bliver gjort en indsats for at fremme den mentale sundhed og trivsel. Der er stadig alt for mange mennesker, der lever med psykiske sygdomme eller er afhængige af alkohol eller andre skadelige stoffer.

Derudover skal der alle steder i verden være fokus på adgangen til lægehjælp og hjælp i forbindelse med graviditet, så færre kvinder dør før, under og efter fødslen.

I alle projekterne i UNGE FORANDRER VERDEN er Verdensmål 4 i centrum for den indsats, de unge gør.

Måske kan man endda sige, at ingen mål bliver opfyldt, hvis ikke mål 4 bliver prioriteret over hele verden. Uddannelse er nøglen til udvikling, og derfor er uddannelse så uhyre vigtigt i alle lande — både rige og fattige.

Grunduddannelsen, svarende til 1.-9. klasse, skal være gratis for alle.

Ungdomsuddannelser skal være til at betale, så de er tilgængelige for alle.

Først og fremmest skal uddannelse være til rådighed for alle, og piger og drenge skal have lige muligheder.

Ungdomsuddannelser skal være til at betale, så de er tilgængelige for alle.

Der skal samtidig arbejdes for, at flere har råd til at tage en videregående uddannelse. Det er nemlig langt fra gratis i alle lande, som det er her i Danmark.

Uddannelsen skal på alle niveauer være af en høj kvalitet, så alle får lært at læse og regne på et tilstrækkeligt niveau.

Det er også en del af mål 4, at man skal kunne få hjælp til at starte en virksomhed eller tage en uddannelse, der gør, at man kan få et job og tjene penge.

Undervisning i bæredygtig udvikling skal også være tilgængelig for alle, for kun på den måde kan man sikre, at alle forsøger at gøre, hvad de kan for at passe på vores verden.

Men det er ikke nok, at skoler er gratis, og at de findes i nærheden. Der skal også arbejdes hårdt på, at alle børn trives i skolerne og føler sig trygge og klar til at modtage undervisning.

Mindre ulighed i verden kommer vil være til gavn for alle, både for de rige og for de fattige lande. Ulighed bremser den økonomiske vækst, og mennesker der lever i fattigdom kan ikke bidrage optimalt til udviklingen.

Målet er at mindske uligheden mellem de rige og de fattige lande,men det handler også om at mindske uligheden inden for et lands grænser.

Der skal især være fokus på, at de fattigste får bedre muligheder for at tjene penge. Det er derfor vigtigt, at der bliver lavet love og truffet beslutninger, der mindsker uligheden og skaber muligheder for, at dem der har mindst får mere.

At komme i mål med Verdensmål 10 kræver, at der bliver truffet politiske beslutninger, der fremmer økonomisk lighed. Det vil ligeledes kræve, at der bliver holdt øje med udviklingen på de finansielle markeder.

Det er vigtigt, at der bliver lyttet til udviklingslandenes behov og taget hånd om dem. De rige lande skal investere i udviklingslandende men sikre, at det sker på en fair måde, så landet støttes i at skabe vækst.

Især lande uden gode handelsmuligheder skal støttes. Rwanda, som dette projekt handler om, er et sådant land.

Verdensmål 13 er uden tvivl et af de mål, der får mest opmærksomhed i medierne i denne tid —og det er der god grund til.

Vi skal alle kæmpe for at bremse klimaforandringerne og styrke modstandskræften mod de forandringer, der ikke længere kan undgås. Der skal laves klimatilpasning de steder der er udsatte, og i udsatte områder skal huse og veje osv. sikres mod klimarelaterede farer og naturkatastrofer.

Især fattige områder, hvor indbyggerne er udsatte, skal være i fokus i denne sikring.

De politiske beslutninger er af stor betydning når det kommer til dette mål, da de sætter rammen om den brede indsats.

Vi kan alle gøre en stor indsats for at ændre på de tilstande, der er i dag. Alle skridt taget i den rigtige retning vil gøre en forskel i den sidste ende. Derfor er det også vigtigt, at alle følger de gode klimaråd, der i dag fylder meget i medierne.

Men lige så vigtigt er det, at vi alle tænker kreativt og kommer på nye idéer til, hvordan man kan passe på vores planet.