Kvinder skaber fremtiden sammen

opgaver
Gå til lærervejledningen

INtroduktion

Kvinder skaber en fremtid sammen er et projekt der handler om, hvordan fællesskaber og sammenhold kan gøre en forskel for den enkelte.

I fortællingen fra Rwanda skal I høre om en gruppe af unge kvinder, der står sammen og forsøger at hjælpe hinanden videre i livet.

Kvinderne har alle oplevet svære udfordringer. De har alle fået et barn, mens de stadig var teenagere. For mange af dem har det betydet, at de har været meget alene, uden en familie til at hjælpe dem.

Fællesskabet, I skal høre kvinderne fortælle om, kaldes Saving and Loan. Det er et fællesskab, der er startet af UNICEF i Rwanda.

Børn og unge i Danmark har mulighed for at være en del af mange forskellige typer af fællesskaber. Fællesskaber, der har hver sin funktion og betydning. Nogle fællesskaber er fysiske, andre digitale. Nogle er frivillige, andre har man ikke selv valgt.

Det at være en del af et fællesskab har stor betydning for de fleste mennesker. Men hvordan påvirker fællesskaberne os? Og hvordan kan vi bruge fællesskaber til at skabe forandringer? Det er den udfordring, I kommer til at arbejde med i dette projekt.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At have kendskab til fællesskabets betydning.

At analysere et online fællesskab, som du er en del af.

Beskrivelse af forløbet

I arbejdet med projektet Kvinder skaber fremtiden sammen skal I arbejde med disse aktiviteter:

 

Se projektet om Saving and Loan fra Rwanda.

 

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til Saving and Loan.

 

Arbejde med fællesskaber i Danmark.

 

Lave en kritisk analyse af et online fællesskab.

 

Formidle jeres analyse for klassen.

 

Aktiviteter

Undervejs i projektet skal I udfylde en logbog. Benyt Book Creator-skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN. Jeres lærer deler den med jer i jeres bibliotek i Book Creator på Skoletube.

I logbogen skal I notere jeres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider jer i arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om jeres arbejde med analysen og hjælpe jer, når I skal analysere et online fællesskab

I logbogen kan I anvende både video, lyd og tekst.

PROJEKTET OM SAVING and loan I RWANDA

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om projektet i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvad ligger til grund for kvindernes udfordringer?
 • Hvilken forandring forsøger kvinderne at skabe?
 • På hvilken måde har fællesskabet skabt en forandring for kvinderne?
 • Hvilken rolle har de frivillige i projektet?
 • På hvilken måde tror I, fællesskabet får betydning for kvindernes børn?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen, som I ser på projektsiden?
 • På hvilken måde tror I, projektet vil ændre børnenes muligheder for at få deres rettigheder opfyldt?
FÆLLESSKABER I DANMARK

Arbejde i logbogen:

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilke fællesskaber er I en del af?
 • Hvilke ligheder er der mellem fysiske fællesskaber og virtuelle fællesskaber?
 • Hvilken forskel er der mellem fysiske fællesskaber og virtuelle fællesskaber?
 • Hvilken betydning har fællesskaber for trivslen i skolen?
 • Hvilken betydning har fællesskaber for livet uden for skolen?
 • Hvilken betydning har det ikke at være en del af et fællesskab?

Analyse af digitalt artefakt:

I arbejdet med analysen skal I analysere et af de sociale fællesskaber I er en del af.

I arbejdet skal i gennemføre teknologianalyse, formålsanalyse, brugsstudier og konsekvensvurdering.

Se processen herunder:

ANALYSE AF DIGITALT ARTEFAKT

Et digitalt artefakt er i daglig tale det, vi kalder en digital løsning. Det betegner en applikation eller et ‘device’, som er lavet med henblik på at opfylde et særligt formål.

Dermed indeholder et artefakt også en forventning om, hvordan det skal bruges – også kaldet en intentionalitet.

I skal lave en analyse af et af de digitale fællesskaber, I er en del af. I kan frit vælge mellem alle medier eller tjenester, der inviterer jer til at blive en del af et fællesskab.

I skal benytte analyseværktøjet herunder:

Teknologianalyse

 • Hvad er det digitale artefakt?
 • Udseende: Hvordan ser det ud? (form, farve, materiale m.v)
 • Funktionalitet: Hvad gør det?
 • Brugergrænseflade: Hvad ser brugeren? (knapper, display, lyd, lys)
 • Input-teknologi: Hvordan kan brugeren interagere med det?
 • Output-teknologi: Hvordan reagerer det på input? (lyd, lys, funktion, bevægelse)

Formålsanalyse

Afsenderen har en særlig intention med, hvordan det digitale artefakt skal anvendes.

 • Hvorfor er det lavet?
 • Hvad skal det hjælpe med?
 • Hvorfor ser artefaktet ud og opfører sig, som det gør?
 • Hvem er målgruppen for det digitale artefakt?
 • Hvad kan brugeren få ud af at bruge det digitale artefakt?

Brugsstudier

Selvom afsenderen har en intention om, hvordan det digitale artefakt skal bruges, så sker det, at det bliver anvendt på en anden måde.

 • Hvor og hvordan anvendes det? (skole, virksomhed, privat)
 • Hvad betyder det for din viden?
 • Hvilke kompetencer kræver det at anvende det?
 • Har det ændret på, hvordan du får nyheder?
 • Er der ulemper ved anvendelsen?
 • Hvordan anvender andre brugere det?

Konsekvensvurdering

Når du har lavet en teknologivurdering, en formålsanalyse og et brugsstudie, er du klar til at overveje, hvilken konsekvens det digitale artefakt har for din måde at modtage nyheder på.

 • Modtager du nyheder på en anden måde?
 • Er det mere effektivt? Mere omstændeligt?
 • Hvilke ændringer får det digitale artefakt på længere sigt?
FORTÆL OM JERES ANALYSE

Som afslutning på projektet, skal I formidle resultaterne af jeres analyse for resten af klassen.

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med projektet?
 • Hvilken ny indsigt har I fået i det digitale univers, der danner fællesskabet?
 • Har I opdaget nye sider af det digitale artefakt i arbejdet med analysen? Hvilke?
 • Hvordan kan I formidle jeres analyse, så den er interessant for modtageren?

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal I arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

Padlet anvendes til idégenerering i forbindelse med designprocessen.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave en video til jeres pitch.

I kan finde vejledninger til værktøjerne herunder.

Logbøger Book Creator

Idégenerering padlet

Præsentation Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen