Kvinder skaber fremtiden sammen

Lærervejledning
Gå til opgaverne

INtroduktion

Kvinder skaber en fremtid sammen er et projekt, der tager sit afsæt i Børnekonventionen, som skal sikre, at barnet har en tilfredsstillende levestandard, og at forældrene får den rette vejledning. Projektet omhandler ligeledes Verdensmål 3, der skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivslen for alle aldersgrupper. Dernæst har vi Verdensmål 10, der skal reducere uligheden.

Med udgangspunkt i historien om de unge kvinder, som Sofie besøgte i Rwanda skal eleverne arbejde med fællesskabers betydning for individet.

I Rwanda oplevede mange af pigerne i gruppen at blive udskudt af familien, da de blev gravide som teenagere. Det er ikke socialt accepteret at få børn uden for ægteskab.

Nogle af pigerne var blevet gravide efter en voldtægt, andre havde blot været uheldige eller dyrket ubeskyttet sex.

Pigerne, vi møder i projektet, har alle oplevet en positiv udvikling efter at være blevet en del af projektet. Det fællesskab de møder, giver dem energi og håb om en lysere fremtid. I begyndelsen af mødet danser og synger pigerne sammen for at skabe energi og for at få en positiv start på mødet.

Historien i Rwanda sættes ind i en dansk kontekst, hvor eleverne skal skabe et overblik over, hvilke fællesskaber de er en del af og omgivet af. Eleverne skal arbejde med både fysiske og virtuelle fællesskaber.

Arbejdet med fællesskaber fører til, at eleverne skal udarbejde en analyse af et digitalt artefakt. Et digitalt mødested som de er en del af.

Læringsmål

At skabe kobling mellem temaet, FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.

At have kendskab til fællesskabets betydning.

At analysere et online fællesskab, som du er en del af.

Beskrivelse af forløbet

I arbejdet med projektet Kvinder skaber fremtiden sammen skal eleverne arbejde med disse aktiviteter:

Se projektet om “Saving and Loan”  fra Rwanda.

Arbejde med refleksionsspørgsmålene til Saving and Loan.

Arbejde med fællesskaber i Danmark.

Lave en kritisk analyse af et online fællesskab.

Formidle jeres analyse for klassen.

Aktiviteter

Vi lægger op til, at eleverne undervejs i projektet arbejder i en digital  logbog i Book Creator på Skoletube. Der findes en færdig skabelon, der kan deles med eleverne i Book Creator.

Eleverne kan samarbejde i logbogen og anvende video, lyd, billeder og tekst i bøgerne.

For vejledning til arbejdet med Book Creator se “Digitale værktøjer

I kan til arbejdet benytte skabelonen UNGE FORANDRER VERDEN.

I logbogen skal eleverne notere deres iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål og lignende. Skabelonen guider eleven og sætter et stillads om arbejdet.

Logbogen skal samtidig danne rammen om elevernes arbejde med designudfordringen og understøtte arbejdet med deres pitch.

I logbogen kan eleverne samle alle deres ressourcer og anvende både video, lyd og tekst.

For mere information om adgang til skoletube se “Lærervejledning

PROJEKTET OM SAVING and loan I RWANDA

Tekst på elevens side:

Læs projektsiden og se filmene om projektet.

Arbejde i logbogen:

Fortæl om projektet i logbogen. I kan anvende både video, lyd og billeder.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvad ligger til grund for kvindernes udfordringer?
 • Hvilken forandring forsøger kvinderne at skabe?
 • På hvilken måde har fællesskabet skabt en forandring for kvinderne?
 • Hvilken rolle har de frivillige i projektet?
 • På hvilken måde tror I, fællesskabet får betydning for kvindernes børn?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem projektet, FN’s Verdensmål og artiklerne fra Børnekonventionen som I ser på projektsiden?
 • På hvilken måde tror I, projektet vil ændre børnenes muligheder for at få deres rettigheder opfyldt?

Vejledning:

I materialet fra Rwanda møder eleverne en gruppe af unge kvinder, der er en del af et netværk for mødre. Mødre der alle har fået et barn, mens de stadig var teenagere.

Pigerne hjælper hinanden til et bedre liv på flere måder. Gennem en form for investeringsfond sparer de op i fællesskab. Opsparingen uddeles som små mikrolån, der skal give kvinderne mulighed for at investere, handle, sælge og lave et overskud, som igen kan investeres.

I projektet lægges samtidig vægt på fællesskabets betydning for kvinderne. I arbejdet med refleksionsspørgsmålene kommer eleverne til at arbejde med begge sider af projektet.

Eleverne præsenteres for udvalgte Verdensmål og relevante artikler fra Børnekonventionen.

Baggrundsmaterialet skal danne udgangspunkt for arbejdet med refleksionsspørgsmålene.

FÆLLESSKABER I DANMARK

Tekst på elevens side:

Arbejde i logbogen:

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilke fællesskaber er I en del af?
 • Hvilke ligheder er der mellem fysiske fællesskaber og virtuelle fællesskaber?
 • Hvilken forskel er der mellem fysiske fællesskaber og virtuelle fællesskaber?
 • Hvilken betydning har fællesskaber for trivslen i skolen?
 • Hvilken betydning har fællesskaber for livet uden for skolen?
 • Hvilken betydning har det ikke at være en del af et fællesskab?

Analyse af digitalt artefakt:

I arbejdet med analysen skal I analysere et af de sociale fællesskaber, I er en del af.

I arbejdet skal i gennemføre teknologianalyse, formålsanalyse, brugsstudier og konsekvensvurdering.

Se processen herunder:

Vejledning:

Eleverne skal i denne del af projektet stille skarpt på, hvilke fællesskaber de selv er en del af. Alle former for fællesskaber kan inddrages i arbejdet.

 • fællesskaber i skolen.
 • fællesskab i klassen.
 • fællesskaber omkring skolepatrulje eller skoleboden.
 • fællesskaber hjemme.
 • fællesskaber i fritidsjobbet.
 • fællesskaber i fritidsaktiviteter.
 • fællesskaber i familien.
 • fællesskaber online i spil eller lignende.
 • fællesskaber på sociale medier.

Eleverne opfordres til at tale om ligheder og forskelle mellem fysiske og virtuelle fællesskaber.

I den digitale analyse zoomes ind på et udvalgt digitalt fællesskab, som eleverne er en del af. Eleverne skal lave en analyse af det valgte digitale fællesskab, også kaldet et digitalt artefakt.

Der kan være tale om alle typer af digitale artefakter, der har et element af fællesskab.

Analyse af digitalt artefakt

Tekst på elevens side:

Et digitalt artefakt er i daglig tale det, vi kalder en digital løsning. Det betegner en applikation eller et ‘device’, som er lavet med henblik på at opfylde et særligt formål.

Dermed indeholder et artefakt også en forventning om, hvordan det skal bruges – også kaldet en intentionalitet.

I skal lave en analyse af et af de digitale fællesskaber, I er en del af. I kan frit vælge mellem alle medier eller tjenester, der inviterer jer til at blive en del af et fællesskab.

I skal benytte analyseværktøjet herunder:

Teknologianalyse

 • Hvad er det digitale artefakt?
 • Udseende: Hvordan ser det ud? (form, farve, materiale m.v)
 • Funktionalitet: Hvad gør det?
 • Brugergrænseflade: Hvad ser brugeren? (knapper, display, lyd, lys)
 • Input-teknologi: Hvordan kan brugeren interagere med det?
 • Output-teknologi: Hvordan reagerer det på input? (lyd, lys, funktion, bevægelse)

Formålsanalyse

Afsenderen har en særlig intention med, hvordan det digitale artefakt skal anvendes.

 • Hvorfor er det lavet?
 • Hvad skal det hjælpe med?
 • Hvorfor ser artefaktet ud og opfører sig, som det gør?
 • Hvem er målgruppen for det digitale artefakt?
 • Hvad kan brugeren få ud af at bruge det digitale artefakt?

Brugsstudier

Selvom afsenderen har en intention om, hvordan det digitale artefakt skal bruges, så sker det, at det bliver anvendt på en anden måde.

 • Hvor og hvordan anvendes det? (skole, virksomhed, privat)
 • Hvad betyder det for din viden?
 • Hvilke kompetencer kræver det at anvende det?
 • Har det ændret på, hvordan du får nyheder?
 • Er der ulemper ved anvendelsen?
 • Hvordan anvender andre brugere det?

Konsekvensvurdering

Når du har lavet en teknologivurdering, en formålsanalyse og et brugsstudie, er du klar til at overveje, hvilken konsekvens det digitale artefakt har for din måde at modtage nyheder på.

 • Modtager du nyheder på en anden måde?
 • Er det mere effektivt? Mere omstændeligt?
 • Hvilke ændringer får det digitale artefakt på længere sigt?

Vejledning:

Teknologianalyse

Her skal eleverne beskrive det digitale artefakt. Det overordnede spørgsmål, du kan stille, er: Hvad er det?

Formålsanalyse

Her skal eleverne forholde sig til producentens intention om, at vi skal bruge deres artefakt. Det handler ikke om, hvordan vi faktisk bruger det, men hvordan producenten har forestillet sig, at det passer til dit arbejde. Det overordnede spørgsmål, du kan stille, er: Hvorfor er det lavet?

Brugsstudier

Selvom producenten har en intention om, hvordan det digitale artefakt skal bruges, viser det sig ofte, at det bliver anvendt på mange forskellige måder. Eleverne skal forholde sig til, om det er tilfældet i deres valgte digitale fællesskab.

Konsekvensvurdering

Eleverne skal her overveje, hvilken konsekvens det digitale artefakt har for brugeren. De skal forholde sig til, om det kan have betydning for en ændret praksis.

Her kan du se en video der beskriver kompetenceområdet Digital myndiggørelse.

Læs mere om faget teknologiforståelse på tekforsøget.dk

FORTÆL OM JERES ANALYSE

Tekst på elevens side:

Som afslutning på projektet, skal I formidle resultaterne af jeres analyse for resten af klassen.

 • Hvad har I lært gennem arbejdet med projektet?
 • Hvilken ny indsigt har I fået i det digitale univers, der danner fællesskabet?
 • Har I opdaget nye sider af det digitale artefakt i arbejdet med analysen? Hvilke?
 • Hvordan kan I formidle jeres analyse, så den er interessant for modtageren?

Vejledning:

Som afslutning på projektet skal eleverne formidle resultaterne af deres analyse for resten af klassen.

Til præsentationen kan de anvende forskellige digitale værktøjer på Skoletube.

Se udvalg af anbefalede værktøjer på siden Digitale værktøjer.

Digitale værktøjer

I arbejdet med forløbet skal eleverne arbejde med følgende digitale værktøjer:

Book Creator anvendes som logbog gennem hele projektet.

Padlet anvendes til idégenerering i forbindelse med designprocessen.

Wevideo anvendes til det afsluttende arbejde med at lave en video til gruppens pitch.

Vejledninger til værktøjerne findes herunder.

Logbøger Book Creator

Idégenerering padlet

Præsentation Wevideo

Galleri

Alle billeder fra materialet findes på Google og i en ressourcekanal på Skoletube

Alle billeder kan anvendes frit med kreditering CC:By UNICEF Danmark

Fotograf: Finn Brasen