MØDET MED de unge

I Kigali besøgte Rasmus og Sofie KLab, der er en del af Kigalis Innovations Center. KLab er en forkortelse for Knowledge Lab.

Hos KLab lærer børn og unge at programmere og skabe innovative løsninger på forskellige udfordringer. Samtidig støttes de unge mennesker i at udvikle deres forretningsidéer til rigtige virksomheder.

De unge, som Rasmus og Sofie talte med på KLab, var ved at lægge sidste hånd på et projekt som et led i en konkurrence omkring socialt entreprenørskab. Socialt entreprenørskab betyder, at de unge med deres iværksætteri, ud over at have en forretningsidé, også skaber et projekt, der har til formål at løse udfordringer og skabe værdi for samfundet.

Udgangspunktet for de unges individuelle projekter var problemstillinger, der optog dem fra den virkelighed i Rwanda, som de selv var en del af eller kendte til.

Projekterne var meget forskellige, men alle havde de gode visioner for fremtiden og vidnede om, at de unge ønskede at gøre en forskel for den sag, de havde udvalgt.

Rasmus og Sofie talte med de unge og deres lidt ældre mentorer.

KLab kigali

Regeringen i Rwanda har en vision om at udvikle landet i en teknologisk retning. Rwanda skal være et vidensbaseret land. Innovation, entreprenørskab og IT-færdigheder vægtes derfor højt.

KLab blev etableret som et led i denne udvikling. Klab startede i 2012 og har siden da lavet forskellige projekter for børn og unge mellem 8-23 år.

På KLab kan studerende, nyuddannede, entreprenører og innovative unge få hjælp til at skabe og udvikle deres idéer og lære forskellige færdigheder. KLab er åben for alle.

KLab har et stærkt fællesskab, hvor unge indtræder i rollen som mentorer for andre unge. Som mentor fungerer man som en slags lærer, der deler sin viden med de unge.

Mentorerne arbejder frivilligt på KLab og hjælper med deres indsats andre unge til at få nye muligheder, kompetencer og succes. Gennem deres arbejde som frivillige har de ligeledes mulighed for at dygtiggøre sig gennem sparring med andre mentorer og samarbejdspartnere i KLab.

Der arrangeres en række forskellige events, som f.eks. workshops, bootcamps og hackathon. Netværk, samarbejde og sparring er vigtige elementer for fællesskabet i KLab.

Ud over projekterne på KLab i Kigali varetog KLab også undervisning rundt omkring på skoler i Rwanda og i flygtningelejre, hvor man med uddannelse forsøgte at klæde flygtninge på til at varetage et job, enten i Rwanda eller deres hjemland.

Ines Umuhoza arbejder som kommunikationsmedarbejder på KLab Kigali. Ines startede med at komme på KLab i 2012, da hun stadig var barn. Ines blev straks forelsket i KLab og de muligheder, det gav hende.
Ines har deltaget i adskillige events og konkurrencer gennem sin deltagelse i KLab. Hun har opnået stor succes og anerkendelse med det arbejde, hun har lavet igennem årene.
Som universitetsstuderende indtog Ines en ny rolle som medarbejder på KLab og nyder nu at hjælpe med den daglige drift af KLab.
Ines betragter KLab som en familie og ønsker at bevare tilknytningen til stedet mange år fremover.

innovation og entreprenørskab 

Innovation betyder udvikling af idéer og realisering af idéen i praksis. Entreprenørskab bruges om det at omsætte kreative idéer til konkret virksomhed. Begge ord hørtes igen og igen under Rasmus’ og Sofies besøg på KLab. Både de unge, mentorerne, den unge Ines og den daglige leder var optaget af at skabe forandring i Rwanda og være med til at gøre en forskel.

Flere gange blev vigtigheden af kompetencerne understreget. Den tragiske historie for 25 år siden, da folkedrabet trængte landet i knæ, blev nævnt flere gange.

Historien blev husket. Den fik de unge, vi mødte, til at kæmpe for, at fremtiden skulle blive lys for dem selv og deres familier. De ønskede at gøre en indsats og skabe forandring for landets fremtid.

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål gælder for alle lande, både rige og fattige. Hensigten med målene er at skabe en fælles kurs for udviklingen og løsningen af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Målene skal blandt andet mindske ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe fødevareusikkerhed, miljøforurening og klimaforandringer. Derudover skal målene sikre, at der kæmpes for adgang til kvalitetsuddannelse for alle, adgang til rent vand og meget andet.

Der er tale om store og vigtige udfordringer, så det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og kæmper for opfyldelse af målene.

Historien fra KLab Kigali taler ind i flere forskellige verdensmål. I arbejdet med opgaverne skal du kende til disse mål:

Mål 4 Kvalitetsuddannelse skal blandt andet sikre, at alle har fri og lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.

De unge mennesker på KLab brændte tydeligvis for at gøre en forskel. Med deres projekter arbejdede de målrettet på at løse nogle af de problemer, de kunne se deres land være udfordret af.

Flere af de unge arbejdede med projekter, hvor de søgte at hjælpe børn og unge til kvalitetsuddannelse.

Historien er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med Verdensmål 4.

Mål 10 Mindre ulighed handler blandt andet om at reducere uligheden i og mellem landene.

At reducere ulighed kan være en svær opgave at løse. Men at opgaven er svær, afholder ikke de unge på KLab fra at gøre et forsøg på at komme på idéer til, hvordan det kan gøres.

Flere af de unges projekter havde til formål at gøre en forskel for dem, der har det sværest her i samfundet og derved skabe mindre ulighed.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen, som FNs generalforsamling vedtog den 20. november 1989.

Børnekonventionen skal sikre barnet de grundlæggende rettigheder, såsom retten til at udvikle sig, blive beskyttet og have medbestemmelse.

I arbejdet med opgaverne skal du kende disse artikler fra Børnekonventionen:

Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre, at grundskole-undervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig

Artikel 28

Samfundets ansvar for at sikre, at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, at den forbereder barnet til et aktivt liv som voksen, fremmer respekten for menneskerettighederne og udvikler respekt for barnets egne kulturelle og nationale værdier.

Artikel 29