My green home

Fra plastaffald til byggematerialer
Gå til opgaverne

MØDET MED Rosette

I udkanten af Kigali besøgte Rasmus og Sofie den 22-årige Rosette fra virksomheden My Green Home. Sammen med sin kollega David arbejder Rosette på at skabe miljørigtige og billige byggematerialer, hvor plastikaffald benyttes som en ressource i tilblivelsen af nye materialer.

Allerede i 2008 blev Rwanda det første land i verden, der forbød plastikposer. Men et besøg på en lokal losseplads viste med alt tydelighed, at der også i Rwanda er store udfordringer med plastikaffald. Regeringen ønsker at forbyde alt engangsmateriale lavet af plastik, men det er ikke så nemt at finde alternative løsninger.

Vanskelighederne med at erstatte plastikken fik Rosette og David til at overveje, hvordan man kan komme af med det plastik, der på nuværende tidspunkt anvendes og efterlades på de åbne lossepladser i Rwanda. Plastikaffaldet påvirker økosystemet negativt. Når plastik nedbrydes, bliver det til det miljøskadelige mikroplast, som kan være skyld i helbredsproblemer hos dyr og mennesker. Det store forbrug af plast er også medvirkende til global opvarmning, forklarede Rosette Rasmus og Sofie under besøget.

My green home

I virksomheden My Green Home ønsker man at omdanne plastikaffald til byggematerialer. Belægningsfliserne, der produceres af sand og smeltet plastik, kan anvendes på parkeringspladser og fortove, og de udgør et billigt alternativ til eksisterende løsninger. Rosette forklarede, hvordan fremstillingen kan bidrage til en cirkulær økonomi, hvilket betyder, at produkter genbruges og genanvendes i uendelige, lukkede kredsløb uden at producere affald. Projektet understøtter Kigali som en grøn og bæredygtig by.

De to studerende, Rosette og David, fik idéen til My Green Home i et skoleprojekt. Stoltheden over at være kommet så langt er tydelig, da Rasmus og Sofie taler med Rosette. Samlet set har virksomheden på nuværende tidspunkt fået tildelt 10.000$ til projektet. Rosette og David har deltaget i forskellige konferencer, hvor de har fortalt om deres idé til flere tusinde mennesker, og de har i det hele taget fået rigtig meget opmærksomhed både i og udenfor Rwanda.

Rwanda er et land, der i høj grad ønsker at støtte unge entreprenører, der har kreative og gode idéer til, hvordan man kan starte en virksomhed.

Samtidig er Rwanda også et land, der i høj grad bakker op om udviklingen af grønne løsninger og miljørigtige produktioner.

My Green Home startede som et skoleprojekt, men da UNICEF søgte unge iværksættere til deres Pitch Night, var der ingen tvivl hos de to kreative unge. Den konkurrence skulle de bestemt deltage i. Det blev starten på et plastikaffaldseventyr for de to unge mennesker.

Pitch Night

Pitch Night er resultatet af et samarbejde mellem UNICEF Rwanda og det globale telekommunikationselskab Airtel. Pitch Night er afslutningen på en konkurrence udskrevet blandt unge entreprenører i Rwanda. Initiativet blev sat i værk for at motivere børn og unge til at skabe innovative løsninger til forbedring af miljø, sundhed og uddannelse. Et andet vigtigt mål med Pitch Night er at give børn og unge en stemme og lade deres mening blive hørt. Præcis som det står formuleret i Børnekonventionen

Unge på op til 25 år blev opfordret til at melde deres forretningsidéer og projekter ind til Pitch Night. De 5 finalister blev udvalgt blandt mere end 100 ansøgere. Deltagerne modtog sparring i, hvordan de kunne arbejde videre med deres idé inden finalen. Til Pitch Night var der samlet et panel af investorer, potentielle kunder, medier og entreprenante folk, der sad klar til at høre om finaleprojekterne.

Præmien på $5,000, en computer og sparring med erfarne erhvervsfolk skulle hjælpe vinderprojektet til at føre deres idé ud i livet.

Pitch Night og samarbejdet mellem Airtel og UNICEF er et initiativ, der skal være med til at sikre, at Rwanda når de mål, der er opstillet for landet. I Rwanda vil man nemlig gerne uddanne dygtige medarbejdere, der kan skabe gode løsninger for landet.

I videoen ses et sammendrag fra finaleafviklingen samt kåringen af vinderen My Green Home.

Alt er muligt

Kåringen som vinder i Pitch Night fik på mange måder givet My Green Home vind i sejlene. Ikke alene havde de nu penge til at føre deres projekt ud i livet. Men alle de samtaler og gode ideer, de fik fra vejledningen med virksomheder og organisationer gjorde, at deres projekt blev mere og mere modent til at komme ud og leve. My Green Home modtog efterfølgende endnu et legat på 5000 $ og har nu fuld gang i produktionen af den maskine, der kan producere så mange fliser, at salget kan begynde.

I juni 2019 modtog My Green Home en særlig flot pris. Prins Harry af England kunne præsentere My Green Home som vinder af en international innovationspris.

Rosette kunne i et interview på tv-stationen CNBC Afrika afsløre, at der er stor interesse for deres produkter, og at flere allerede har vist interesse for at anlægge veje med brug af deres genbrugsfliser lavet udelukkende af sand og plastik.

Se interviewet på CNBC og læs mere om projektet i kilderne herunder.

På billederne ses den stolte Rosette modtage prisen af Prins Harry i England.

 

Klik på billedet og læs artiklen om My Green Home i The New Time

Klik på billedet og læs artiklen om My Green Home i The New Time

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål gælder for alle lande, både rige og fattige. Hensigten med målene er at skabe en fælles kurs for udviklingen og løsningen af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Målene skal blandt andet mindske ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe fødevareusikkerhed, miljøforurening, klimaforandringer. Derudover skal målene sikre, at der kæmpes for adgang til kvalitetsuddannelse for alle, adgang til rent vand og meget andet.

Der er tale om store og vigtige udfordringer, så det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og kæmper for opfyldelse af målene.

Historien om My Green Home taler ind i flere forskellige verdensmål. I arbejdet med opgaverne skal du kende til disse mål:

Mål 4 Kvalitetsuddannelse skal blandt andet sikre, at alle modtager undervisning i bæredygtig udvikling og verdensbogerskab.

Der tales mange steder om de unges rolle i forhold til gennemførsel af de 17 Verdensmål. Mange kalder generationen af unge, der lige nu er ved at skulle vælge karrierevej, for Generation Verdensmål.

Initiativer som Pitch Night er medvirkende til at give de unge en reel mulighed for at skabe forandring. Ved at skabe en undervisning, der opfordrer til innovation og entreprenørskab, får de unge mennesker de nødvendige muligheder for at tænke nyt og forandre verden.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion Handler blandt andet om at affaldsmængden skal reduceres gennem forebyggelse, reduktion og genvinding. Vi skal med genbrug bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

My Green Home arbejder målrettet på at genanvende plastik, som udgør en stor del af den affald der lander på lossepladser i Rwanda. Ved at genbruge plastikken i produktionen af fliser til belægning undgår man at plastikken forurener jorden på lossepladsen og derved skader miljøet.

Mål 13 Klimaindsats handler om at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Et delmål beskriver, hvordan der skal arbejdes med at forbedre undervisning og øge viden om klimaudfordringerne. Projekter som Pitch Night er medvirkende til at skabe opmærksomhed og fokus på netop det.

Rosette og David deltog i Pitch Night med et brændende ønske om at skabe en virksomhed, der kunne bidrage til løsning af verdens udfordringer. Med deres projekt arbejdede de målrettet på at løse udfordringen med plastikaffald for derigennem at sikre, at plastikaffaldet kunne genanvendes i en anden form, så klimaaftrykket samlet set blev mindre.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen, som FN’s generalforsamling vedtog den 20. november 1989.

Børnekonventionen skal sikre barnet de grundlæggende rettigheder, såsom retten til at udvikle sig, blive beskyttet og have medbestemmelse.

I arbejdet med opgaverne skal du kende disse artikler:

Barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre dette krænker andres rettigheder. Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Statens forpligtelse til at sikre barnet adgang til informationer fra et bredt udsnit af såvel nationale som internationale kilder.

Artikel 17