Projektopgaven

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

 • At eleverne lærer om UNICEFs arbejde.
 • At eleverne får et øget kendskab til Børnekonventionen.
 • At eleverne fordyber sig i et fagligt tema fra unicef.dk.
 • At eleverne forbereder sig til arbejdet med Projektopgaven i 9. klasse.

Tidsforbrug: 3-5 dage

Materialer

Pap, tusser, papirpynt, badges, klistermærker, billeder, avisudklip osv.

Eventuelt digitale værktøj til fremstilling.

Børnekonventionens artikler, som kan læses på elevens side, downloades eller bestilles på unicef.dk.
Her kan der ligeledes bestilles plakater og andet materiale til arbejdet.

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Eleverne skal i denne opgave lære om UNICEFs arbejde og Børnekonventionen. I arbejdet skal de fordybe sig i et af de faglige temaer, der findes på UNICEFs hjemmeside.

Alle temaer findes på unicef.dk. 
Link til de enkelte temaer findes herunder, samt på elevsiden.

Der lægges i opgaven op til, at elevene arbejder med projektet i ca. 3.-5 dage, afhængigt af alder og ønsker til formidling.

FREMGANGSMÅDE:

Som indledning til arbejdet med projektopgaven sættes der fokus på UNICEFs historie og formålet med, at UNICEF eksisterer. Til arbejdet kan I hente inspiration i artiklen Hvad er UNICEF?

Lad eleverne arbejde med UNICEFs hjemmeside. Her kan de læse om UNICEFs arbejde og de projekter, der skal være med til at sikre, at alle børn i verden får deres rettigheder opfyldt.

Hele UNICEFs arbejde bygger på “FN’s Konvention om Barnets Rettigheder”, som blev vedtaget i FNs generalforsamling i 1989. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet med projektopgaven.

Der er mange gode undervisningsforslag at hente i Jens Raahauges hæfte Børnekonventionen giver perspektiv i undervisningen. Hæftet kan downloades eller bestilles på unicef.dk.

På unicef.dk findes ligeledes en række undervisningsmaterialer, der kan bestilles og indgå i arbejdet med projektopgaven.

Det er altid relevant at inddrage Børnekonventionen som et redskab i forbindelse med livet klassen. Den skal sikre, at alle børn har det godt. Man har det ikke godt, hvis man bliver mobbet eller føler sig alene. Derfor skal der arbejdes for, at alle har det godt i skolen.
Lad eventuelt klassen lave deres eget Klassecharter. Et Klassecharter kan være med til at synliggøre, hvad der skal til for at klassen bliver et rart sted at være.

I mindre grupper vælger hver gruppe efterfølgende tema fra hjemmesiden under “Fakta om børn”.

Eleverne skal fordybe sig i det valgte tema. De kan læse om temaet på UNICEFs hjemmeside og søge yderligere information, både på nettet og ved at besøge skolens PLC.

Der laves løbende nedslag, hvor klassen samles, så grupperne kan inspirere hinanden til arbejdet med temaerne og til formidling af den viden, de indhenter.

Eleverne skal udvælge de artikler fra Børnekonventionen, som de synes er vigtige for arbejdet med deres tema, og de skal gøre sig overvejelser om Børnekonventionens betydning for børn med forskellige levevilkår.  Lad dem overveje og diskutere om behovene er forskellige for børn i Danmark og børn i fattige lande.

Tag en snak i klassen om, hvilke artikler der er valgt. Lad eleverne begrunde deres valg.

I arbejdet kan man med fordel inddrage yderlige information om de lande, der i særlig grad overtræder Børnekonventionen og således kombinere med faget geografi. 

Elevernes skal som afslutning på projektet udarbejde et produkt hvor de formidler den viden de har indhentet. Produktet kan have mange forskellige former. 

Eksempler på produkter:

 • Oplæg på det lokale plejehjem
 • Fotoudstilling på det lokale bibliotek
 • Teaterstykke
 • Avis
 • Sang
 • Memory-spil, fysisk eller digitalt
 • Digital bog 

Yderligere inspiration til produkter kan findes på emu.dk.

Kreativ aktivitet

Undervejs i arbejdet med projektopgaven kan der laves udstillinger i klassen, på PLC eller et andet synligt sted på skolen. Her kan eleverne fortælle om UNICEFs arbejde, Børnekonventionen og arbejdet med deres tema.