Thinglink på Skoletube

Interaktive billeder og video til præsentationer

Med værktøjet Thinglink kan der lægges lag af informationer og indhold på billeder og video. Der kan arbejdes med 2D og 3D, hvilket giver en verden af kreative muligligheder i formidlingen.

Thinglink er et stærkt værktøj, der med stor fleksibilitet kan passe ind i mange faglige sammenhænge og på mange niveauer kan bidrage til læring.

Muligheden for at skabe virtuelle universer med Thinglinks 360 graders funktioner giver en ny dimension i formidlingen. 

Designprocesser i Thinglink

Undervejs i arbejdet med projekterne, vil det kunne vælges at skabe virtuelle miljøer i værktøjet Thinglink. 

Når der arbejdes med at designe digitale løsninger kan værktøjet Thinglink bidrage med mange spændende muligheder. 

Virtual reality anvendes mange steder og vil med fordel kunne indtænkes i løsningen af de designudfordringer der stilles i projekterne.

Til hvert af projekterne i UNGE FORANDRER VERDEN findes en kanal med billeder på Skoletube. Billederne er udgivet under en cc:by licens, og kan frit anvendes i arbejdet med materialet.

For vejledninger til arbejdet med Thinglink besøg Skoletubeguide.

Pitch med Thinglink

I arbejdet med pitch, som vi lægger op til i materialet, handler det om at skabe et kreativt rum for formidling. Med anvendelsen af virtual reality udvides rammerne og formidlingen indtager en ny form.

Med Thinglink kan der skabes et univers der giver modtageren en oplevelse af at være til stede, og tæt på den virkelighed der beskrives.

Præsentationer i VR kan opleves både på skærm og til brug i VR briller, som mange skoler har til rådighed i undervisningen.

Med muligheden for at arbejde med både video og billeder i Thinglink, kan eleverne skabe præsentationer der adskiller sig fra de traditionelle fremlæggelser med slides.

Præsentation med VR

Eksemplet har skal illustrere hvordan et projekt lavet i Thinglink kan bidrage til at give modtageren en oplevelse af at være til stede i det univers der formidles viden om.

Præsentationen kan ses på skærm eller i VR billeder. 

God fornøjelse med arbejdet med Thinglink.