School Drop outs

Unge hjælper børn tilbage i skolen
Gå til opgaverne

MØDET MED de unge

I distriktet Ngororero besøgte Rasmus og Sofie den lokale skole, St. Catherine Kanogo.

På skolen skulle de opleve, hvordan UNICEF i Rwanda arbejder for at få børn, der er gået ud af skolen, tilbage til deres klasser og kammerater. UNICEF er ikke alene om den opgave men samarbejder med en organisation, der hedder Young Women’s Christian Association, som forkortes YWCA. Projektet havde til formål at hjælpe børn og unge, der er gået ud af skolen til at komme tilbage igen.

Inden besøget på skolen havde Rasmus og Sofie været på besøg hos borgmesteren og her hørt om projektet. Borgmesteren fortalte, at omfanget af børn der dropper ud af skole er særligt højt i dette område, og at det er der mange grunde til. I Rwanda er der mange børn, der er nødt til at forlade skolen for at tage et job, så de kan tjene penge og bidrage til familiens forsørgelse. Især i de fattige områder, hvor mange forældre selv har forladt skolen tidligt, er der ikke altid den nødvendige forældreopbakning til, at barnet bliver i skolen.

Ngororero er en af de fattigste provinser i Rwanda, og derfor kan alene udgiften til en skoleuniform afholde nogle børn fra at få deres ret til skolegang opfyldt.

tugane ishuri

Tugane Ishuri er et projekt skabt i et samarbejde mellem UNICEF og YWCA. Projektets motto er “No child should drop out of school, when we are here and are the engines of the nation”.

Det er frivillige hjælpere fra YWCA, der er projektets motor, og det er de frivilliges indsats, der gør en forskel. Hver dag prøver de at støtte og hjælpe de børn, der er gået ud af skolen til at vende tilbage igen, og heldigvis har de succes med deres indsats. Rasmus og Sofie mødte to af de børn, Jean og Diane, som de frivillige har inspireret til at fortsætte deres skolegang. De frivillige i projektet Tugane Ishuri er alle over 18 år og har gennemført high school. I uddannelsen, der klæder de unge på til rollen som frivillig, lærer de om børns rettigheder. De lærer om lederskab, kommunikation, basale livserfaringer og seksualvejledning.

For UNICEF spiller uddannelsen af de frivillige en stor rolle, da man derved fremmer de unges deltagelse og engagement og hjælper dem til at forbedre egne levevilkår, samtidig med at de hjælper børnene, familierne og lokalsamfundet omkring barnet.

For at finde frem til de børn og unge, der er droppet ud af skolen, går de frivillige fra dør til dør. Hver gang der er umuganda besøger de landsbyerne og fortæller dem om deres projekt.

Umuganda er en aktivitet, hvor alle bidrager med deres arbejdskraft en gang om måneden.

Når der opspores et barn, der ikke går i skole, er det den frivilliges opgave at tilrettelægge møder med forældrene, lokale ledere, barnet og forældrene. Sammen lægger de en plan for, hvordan den unge kan komme tilbage i skole.

mød de frivillige

Rasmus og Sofie mødte flere frivillige på deres besøg på skolen i Ngororero. De unge her var en del af det netværk på 250 frivillige, der er med i projektet.

Noget at det, der gik igen, når de unge fortalte om baggrunden for deres arbejde, var følelsen af fællesskab. En følelse af at gøre en forskel i verden og bidrage til at skabe vækst i landet.

Uddannelsen som de unge gennemgår som et led i deltagelsen i Tugane Ishuri havde også en stor betydning for de unge. De lægger ikke skjul på, at de ved at kæmpe for fællesskabet også gør noget godt for deres eget liv.

 

Gennem hele projektet er det de frivillige, der har ansvaret for at lede projektet.

Det er dem, der skal sørge for at indkalde til møder og følge op på, at alle overholder aftaler og opgaver.

At ansvaret er placeret hos den frivillige er ingen tilfældighed. Et af de vigtigste formål med projektet Tugane Ishuri er netop at understøtte de 250 frivillige i at tage ansvar og med projektet forbedre deres egne levevilkår.

Man håber med projektet at klæde de frivillige på til at få en karriere og skabe sig et godt liv.

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål gælder for alle lande, både rige og fattige. Hensigten med målene er at skabe en fælles kurs for udviklingen og løsningen af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Målene skal blandt andet mindske ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe fødevareusikkerhed, miljøforurening, klimaforandringer. Derudover skal målene sikre, at der kæmpes for adgang til kvalitetsuddannelse for alle, adgang til rent vand og meget andet.

Der er tale om store og vigtige udfordringer, så det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og kæmper for opfyldelse af målene.

Historien om de unge frivillige der, hjælper School Drop Outs, taler ind i flere forskellige verdensmål. I arbejdet med opgaverne skal du kende til disse mål:

Mål 4 Kvalitetsuddannelse skal blandt andet sikre, at alle har fri og lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.

De unge mennesker, der frivilligt gør en indsats for at hjælpe børn, der er droppet ud af skolen, tilbage igen, gør en stor forskel i forhold til dette mål.

Men ikke nok med det. Gennem den uddannelse de får som en del af projektet, bliver de selv bedre rustet til at klare sig godt i deres arbejdsliv og opnår bedre muligheder for at skabe sig et godt liv.

Mål 10 Mindre ulighed handler blandt andet om at reducere uligheden i og mellem landene.

At reducere ulighed kan være en svær opgave at løse. Især i et land som Rwanda, hvor der er meget stor forskel på byen og landområderne.

Området Ngororero, hvor projektet her gennemføres, er præget af fattigdom og mangel på muligheder.

Derfor er de unges rolle vigtig. Den er vigtig både i forhold til barnet og forældrene, der også skal kæmpe for at opnå en bedre levestandard.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen – konventionen om barnets rettigheder – som FN’s generalforsamling vedtog den 20. november 1989.

Børnekonventionen skal sikre barnet de grundlæggende rettigheder, retten til at udvikle sig, blive beskyttet og have medbestemmelse.

I arbejdet med opgaverne skal du kende disse artikler:

Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre, at grundskole-undervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig

Artikel 28

Samfundets ansvar for at sikre, at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, at den forbereder barnet til et aktivt liv som voksen, fremmer respekten for menneskerettighederne og udvikler respekt for barnets egne kulturelle og nationale værdier.

Artikel 29