Rasmus og Sofie i RWANDA

Rasmus Brohave og Sofie Østergaard har været på rejse med UNICEF Danmark. Rejsen gik til det lille Centralafrikanske land Rwanda. 

Rwanda er et af de mindste lande i Afrika, et land på størrelse med Jylland. Med et befolkningstal på 12 millioner er landet det mest tætbefolkede i Afrika.

Rasmus og Sofie tog til Rwanda for at mødes med en række unge mennesker, der hver på deres måde, har bidraget til at skabe en forandring for sig selv, for deres familie, for lokalområde og for Rwanda.

I mødet med de unge i Rwanda, tegnede der sig et billede af et helt særligt land. Et land med en mørk og dyster historie. Et land med stærke visioner for fremtiden og en befolkning der har et brændende ønske om at gøre en indsats og skabe forandring for sig selv og for deres land.
Alle steder mødte Rasmus og Sofie unge mennesker, der kæmper for miljøet, for uddannelse, for fællesskabet og for gøre op med den fattigdom der stadig gør livet svært for mange familier i Rwanda, hvor næsten 40 procent af befokningen lever i ekstrem fattigdom.
Det var meget tydeligt at se hvordan unge mennesker spillede en helt central rolle i udviklingen i Rwanda og hvordan uddannelse, innovation og styrkelse af landet var i fokus alle steder.
De unge menneskers lyst til forandring, deres visioner, håb og drømme er omdrejningspunktet undervisningsmateriale Unge Forandrer Verden.

RASMUS OG SOFIE

Rasmus Brohave og Sofie Østergaard er begge UNICEF Goodwill Ambassadører. Det betyder at de begge gør en stor indsats for at sætte fokus på børns rettigheder og på UNICEFs arbejde med at sikre et godt liv for alle verdens børn.

Rasmus Brohave er en af Danmarks mest populære Youtubere med mere end 260.000 følgere på Youtube og 300.000 følgere på Instagram.

Sofie Østergaard er kendt og elsket for sin rolle som både tv-vært og danser. Sofie har været vært på en lang række tv-programmer for både børn og voksne.
Sofie er ligeledes populær på Instagram

Rasmus og Sofie er ankommet til Kigali. Se deres video her.

Se Rasmus Brohave Youtubevideo om Rwanda og Unge Forandrer Verden.

FN’S VERDENSMÅL

Unge forandrer Verden tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget ad FN’s Generalforsamling i 2015.

Alle verdens lande gik sammen om at vedtage 17 vigtige mål for verdens udvikling. Målene skal nås inden 2030 og dermed sikre en bæredygtig global udvikling for klimaet, for miljøet, for mennesker og dyr.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål og de gælder for alle verdens lande. Indfrielse af målene kræver handling på alle niveauer i samfundet og overalt i verden.
Både rige og fattige lande lande skal gøre en indsats og samarbejde for helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene skal ligeledes fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og bidrage til at styrke internationale partnerskaber.

Det er en ambitiøs plan der er lagt, og der er brug for os alle i kampen om at nå i mål.

Der er i Unge Forandrer Verden et særligt fokus på verdensmål 3, 4, 10 og 13. 

 

BØRNEKONVENTIONEN

FNs Børnekonvention blev vedtaget ved en generalforsamling den 20. november 1989. Konventionen  er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder.

Mere end 190 lande har skrevet under på Børnekonventionen og dermed forpligtet sig til at arbejde målrettet på at den ud i livet.  Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur.

Børnekonventionen har 54 artikler og gælder alle for personer under 18 år. Den giver alle børn i hele verden retten til at have et godt liv og vokse op under sunde og trygge forhold og udvikle sig, komme i skole og have indflydelse på deres egen fremtid.

Det er UNICEFs opgave at kæmpe for, at Børnekonventionen bliver efterlevet. Det er det arbejde Rasmus og Sofie bidrager til som ambassadører og med deres rejse til Rwanda og som hovedpersoner i Unge Forandrer Verden.

I materialet arbejdes der primært med disse udvalgte artikler fra Børnekonventionen.

Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Projekter i Unge forandrer verden

Vores fremtid afhænger af vores evne til samarbejde, tænke nyt og udvikle os. Og den afhænger i høj grad af de yngre generationer. Uden dermed at lægge ansvaret på de unges skuldre alene, vil det være de unges stemme vi ønsker at sætte i spil i materialet Unge Forandrer Verden.

Det de unges idéer, tanker og visioner der vil være udgangspunkt for arbejdet, som det er ungdommens stemme der ligger til grund for materialets tilblivelse.

På rejsen til Rwanda mødte Rasmus og Sofie en række unge mennesker, der med deres arrangagement i forskellige projekter bidrog til at skabe en forandring for egne og andres levevilkår. Mødet med de unge er udgangspunkt for materiale Unge Forandrer Verden, som du sidder med foran dig.

På portalen her vil du møde de unge mennesker fra Rwanda. Du vil høre deres historier, høre om deres projekter, deres bevæggrunde for at deltage og få en fornemmelse for, hvordan det er at være ung i Rwanda.

Til hver historie knytter der sig en række udfordringer, dilemmaer og opgaver, som I efterfølgende skal arbejde med i undervisningen.

I arbejdet vil der blive trukket paralleller til det at være ung i Danmark. I skal arbejde innovativt og kreativt med de udfordringer der er i spil, både i Rwanda og i Danmark. I skal formidle jeres idéer, tanker, holdninger og kræve jeres ret til at blive hørt.

I skal forandre verden.

FOLKEDRABET I 1994

UNICEFs rejse til Rwanda falder sammen med 25 året for et af vor tids mest forfærdelige folkedrab. På blot 100 dage i 1994 blev op i mod 1 million mennesker dræbt mens verden udenfor Rwanda så undrende til, og for sent opdagede alvoren i landet.

Det der startede som en årelang raceopdeling af tutsier og hutuer i et land med en ellers fredsfuldt befolkning, førte til massiv propaganda og kulminerede i et folkedrab hvor drabet på det store antal tutsier bragte landet i ruiner og efterlod millioner på flugt og lige så mange traumatiserede og efterladte uden deres kære.

I dag, 25 år efter Folkedrabet, er situationen heldigvis anden i Rwanda. Det er forandringen, væksten og vejen ud af fortabelse der i fokus i Unge Forandrer Verden. Men som tilfældet er i Rwanda, vil også vi holde fast i historien og lade den være udgangspunktet for arbejdet med fortællingerne i projekterne.