Isaie

Radioen der åbnede verden
Gå til opgaverne

MØDET MED ISAIE

Udenfor Kigali i en lille landsby med huse bygget af ler, møder Rasmus og Sofie den 16-årige Isaie.

Isaie er vokset op i landsbyen, der ligger i Rwamagana-distriktet sammen med sin mor og søster. Han har gået i en lokal skole, og i sin fritid har han leget med sine venner i den smukke natur omkring landsbyen. I landsbyen er der ingen butikker, trafikstøj eller høje huse. Forskellene fra hovedstaden Kigali er virkelig iøjenfaldende. I Kigali strækker højhusene sig mod himlen, og både butikker, trafik og muligheder minder om dem, man finder i enhver anden storby i Europa.

Huset i landsbyen har ikke indlagt vand, og toilettet der ligger bag huset er meget primitivt. Det ligner langt fra de toiletter, vi har i Danmark, og heller ikke dem, der findes i Kigali.

Ca. 40 procent af befolkningen i Rwanda har som Isaie og hans familie ikke adgang til elektricitet i deres huse. Det gør det svært at følge med i, hvad der sker ude i verden, for der er ingen, der har tv, og kun meget få har en radio på batteri. Nogle har en gammel mobiltelefon, som de kan få ladet op mod betaling.

Men Isaie vil ikke bare rende omkring og fordrive tiden. Han er for nysgerrig og vil vide, hvad der sker ude i verden. Derfor besluttede han for et par år siden at bygge sin egen radio, og det lykkedes ham at gennemføre den plan.

Kort tid efter at Isaie var blevet færdig med at bygge radioen, mødte han en medarbejder fra en stor virksomhed. Isaie fortalte sin historie til ham og viste radioen frem.

Det var et møde, der kom til at ændre Isaies hverdag på mange måder, og som kom til at få betydning for mange andre end ham selv.

Nysgerrighed og tålmodighed

Efter flere forgæves forsøg lykkedes det Isaie at bygge en radio, der virkede. Delene til radioen har han fundet kasseret rundt omkring hos folk, der sælger og reparerer radioer. Isaie byggede radioen med et ønske om at følge med i, hvad der sker uden for landsbyen, og hvad der sker ude i verden.

I Rwanda er der stort fokus på at uddanne den unge generation indenfor områder som innovation og entreprenørskab. Derfor er der også fra mange steder fokus på at understøtte de børn og unge, der har særlige talenter og kompetencer.

En af de virksomheder, der understøtter dette arbejde er BK TecHouse, der målrettet leder efter idérige studerende og gennem legater til uddannelse og sparring understøtter deres videre uddannelse.

BK Techouse var også den virksomhed, der skulle vise sig at komme til at spille en stor rolle i den unge Isaies liv. En medarbejder fra virksomheden hørte om ham og kunne med selvsyn erfare, at der her var tale om en ung mand med en særlig grad af nysgerrighed og en lyst til at skabe. Alle var de imponerede over, hvordan det var lykkedes Isaie at genbruge ødelagte dele af kasserede elektroniske apparater og stykke det hele sammen til en ny funktionsdygtig radio. Og det uden nogen form for støtte eller hjælp.

Isaie gjorde så stort indtryk på medarbejderne i BK Techouse, at de besluttede at finansiere en stor del af hans uddannelse for at sikre, at han fik mulighed for at udnytte sit potentiale og derigennem bidrage til landets udvikling.

Isaie blev hurtigt klar over, at hans efter-skole-projekt skulle give ham meget mere end adgang til at høre radio.

BK Techhouse lagde historien om Isaie og radioen på deres hjemmeside. De lavede også en film, der blev lagt på Youtube og hurtigt fik mange visninger.

Internetmagasinet Hope Magazine og avisen The New Time hørte begge om historien og bragte den ledsaget af billeder af den stolte dreng og hans mor.

Isaies mor fortalte i et interview til The New Time, at Isaie havde været virkelig optaget af projektet, som han havde arbejdet hårdt på at færdiggøre. Især i weekenderne var han begravet i det.

Isaie i medierne i Rwanda

Historien om Isaie, der havde bygget en radio, spredte sig i Rwanda. Herunder kan du se artiklerne, der blev bragt i The New Time og Hope Magazine.

Se også videoen, der blev lagt på YouTube og var med til at sprede den positive historie. Historien om en dreng, der havde en drøm og ikke gav op, selvom hans vilkår var svære, og succesen ikke kom i første omgang.

Klik på billedet og læs artiklen om Isaei i The New Time

Klik på billedet og læs artiklen om Isaei i The Hope Magazine

Se videoen om Isaie på Youtube

ISAIE PÅ FABLAB KIGALI

Efter medieomtalen og legatet til uddannelse fik Isaie mulighed for at flytte til hovedstaden Kigali, for her at fortsætte sin skolegang og samtidig blive en del af FabLab.

FabLab er en forkortelse for Fabrication Laboratory, på dansk oversat til et “skaberværksted”. Som i Kigali findes der FabLabs rundt omkring i hele verden. På FabLab findes der en række forskellige digitale og analoge værktøjer, der kan anvendes til at skabe ting. Hvert FabLab er udstyret med de samme digitale værktøjer, som f.eks. laserskærer, 3D-printere, CNC-fræsere og microcontrollere.

Isaie bor nu hos en anden familie i Kigali og besøger sin mor hjemme i landsbyen ca. hver anden uge.

I Rwanda er det ofte sådan, at en familie åbner deres hjem og lader andre bo der, hvis der er brug for det af den ene eller anden grund. Det er en tradition, der kan spores tilbage til folkedrabet i 1994, hvor mange børn og unge mistede deres familier.

Rasmus og Sofie besøgte Isaie på FabLab i Kigali.

FN’S VERDENSMÅL

FN’s Verdensmål gælder for alle lande, både rige og fattige. Hensigten med målene er at skabe en fælles kurs for udviklingen af løsningen af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Målene skal blandt andet mindske ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe fødevareusikkerhed, miljøforurening og klimaforandringer. Derudover skal målene sikre, at der kæmpes for adgang til kvalitetsuddannelse for alle, adgang til rent vand og meget andet.

Der er tale om store og vigtige udfordringer, så det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og kæmper for opfyldelse af målene.

Isaies historie taler ind i flere forskellige Verdensmål. I arbejdet med opgaverne, skal du kende til disse mål:

Mål 4 Kvalitetsuddannelse

skal blandt andet sikre, at alle har fri og lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.

Isaie byggede sin radio for at lære om verden. Han var nysgerrig, idérig og tålmodig. Radioen blev hans vej ind i en ny verden, hvor mulighederne for at udleve hans drøm blev forbedret.

Legatet fra IGIHE gav Isaie mulighed for at fortsætte sin uddannelse i Kigali og samtidig dygtiggøre sig med hjælp fra FabLab

Mål 10 Mindre ulighed handler blandt andet om at reducere uligheden i og mellem landene.

Isaie byggede sin radio hjemme i en lille landsby udenfor Kigali. Ved et tilfælde blev historien om Isaie og radioen opdaget og hørt af de rigtige mennesker i Rwanda.

Det fik stor betydning for Isaie, der modtog økonomisk hjælp fra IGIHE til at få en uddannelse, hans familie ikke selv havde haft råd til at betale for.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen som FNs generalforsamling vedtog den 20. november 1989.

Børnekonventionen skal sikre barnet de grundlæggende rettigheder, retten til at udvikle sig, blive beskyttet og have medbestemmelse.

I arbejdet med opgaverne skal du kende disse artikler:

Barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre dette krænker andres rettigheder. Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 13

Statens forpligtelse til at sikre barnet adgang til informationer fra et bredt udsnit af såvel nationale som internationale kilder.

Artikel 17